Skip to content

Table of Contents

รายการ ” สถานีปรับจูน ” จัดทำขึ้นมาเพื่อมอบสาระความรู้ แนวคิด และมุมมองที่น่าสนใจด้านพฤติกรรมของบุคลากรผ่านบุคคลในทุกๆสายงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ แง่คิด หรือแนวทางเพื่อไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในรายการจะมีเนื้อหา และสาระด้านหลักการ วิธีการ ที่เข้าใจได้ง่ายผ่านบทสัมภาษณ์ในแต่ละตอน เรามุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน และสังคมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น.

เจาะลึกถึงวิธีคิด และแนวปฏิบัติของแต่ละบุคคลในการทำงาน ตลอดจนมุมมองที่แปลกใหม่ เราได้นำมารวบรวมเอาไว้ในรายการ

” สถานีปรับจูน “

เรากำลังปรับจูน “มุมมอง” ใหม่ๆเพื่อค้นหาแนวคิด และวิธีการทำงานที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ผ่านแต่ละบุคคล ทำให้การปรับจูนการทำงานนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด ฝากติดตามรายการด้วยนะครับ

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust มุมมองความเชื่อใจในมุมมองผู้บริหาร

เรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust มาหลาย EP แล้ว ครั้งนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของ Trust เช่นเคยแต่ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปเพราะเป็น Trust ในมุมมองของผู้บริหาร

Read More »

‌HR Competency:
Get ready for the future

‌powered by Trust Vision

สรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร โดยการ
ประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมด้วย
Trust Vision Competency