Skip to content

Table of Contents

องค์ประกอบของ Trust มีอะไรบ้างแล้วสำคัญมากแค่ไหน?

แน่นอน กว่าจะมาเป็นคำว่า Trust ย่อมต้องมีองค์ประกอบหรือมุมมองที่หลากหลาย
ในมุมมองของ Trust vision เราแบ่งองค์ประกอบของ Trust ออกเป็น 2 ด้าน
ด้วยกัน

1. ด้านบุคลิก (Character) หมายถึง คุณลักษณะ และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ที่แสดงออกมา อาจถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ ส่งผลต่อความคิดและการแสดงออกของบุคคลนั้นๆ เช่น การรักษาคำพูด การกระทำที่เปิดเผยชัดเจน ซึ่งเป็นการแสดงออกจากภายนอก แต่บางการกระทำต้องใช้เวลาในการช่วยตัดสิน เป็นการแสดงออกจากภายใน เช่น ความซื่อสัตย์
ตอนนี้ทุกคนเริ่มตั้งคำถามว่า บุคลิก หรือ Character เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Trust อย่างไร? อย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ว่า Character คือ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่เราได้แสดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน จะเป็นอย่างไร? ถ้าเราต้องร่วมงานกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี

ตัวอย่าง เมื่อมีงานโปรเจคหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบสองคน แต่เพื่อนร่วมทีมของเราเป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดและไม่มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน เมื่อมอบหมายงานและนัดหมายวันส่งมอบงาน แต่เพื่อนร่วมทีมของเรากับไม่รักษาคำพูดไม่ส่งมอบงานตามที่ได้ตกลงกัน จนทำให้งานโปรเจคนั้นเกิดมีปัญหา ในครั้งต่อไป เมื่อต้องร่วมงานกับเขาอีกครั้งคุณจะมีความไว้วางใจหรือเชื่อใจในการทำงานร่วมกับเขาหรือไม่ ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเราควรมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบเสมอเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองและได้รับ Trust จากบุคคลอื่น 
สรุปได้ว่า Character เป็นองค์ประกอบสำคัญมากในการทำให้เกิด Trust เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนผ่านการกระทำ

” Character ” จึงมีความจำเป็นมากในการร่วมงานกับบุคคลอื่น เพราะเป็นสิ่งที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนผ่านกระทำของตัวเราเอง

2. ด้านความสามารถ (Competence) อาจเป็นในเรื่องความชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ หรือการมีคุณสมบัติ ความรู้ที่เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วย
อย่างที่เราได้กล่าวมาข้างต้น Competence คือ ความชำนาญหรือประสบการณ์ แต่ละบุคคลจะมีความชำนาญที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นด้านความรู้ความสามารถก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิด Trust เพราะการที่เราจะ Trust หรือมีความไว้วางใจ ใครสักคนเขาต้องพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขามีความชำนาญในด้านนั้นๆ
ตัวอย่าง เมื่อเราติดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามักจะนึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาเสมอ เช่น เมื่อเราติดปัญหาเรื่องการลงโปรแกรมเรามักจะถึงทีม IT ก่อนเสมอ นั่นแหละคือ Trust ความไว้วางใจในความชำนาญในสายงานที่เรามอบให้กับเขา เราเชื่อมั่นว่าเขาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เราได้ และสามารถทำให้เราบรรลุผลสำเร็จ 

สรุปได้ว่า Competence หรือด้านความสามารถก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Trust ไม่แพ้ข้ออื่นๆ

” Competence ” จึงมีความสำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก เราจึงควรพัฒนา Competence ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »