Skip to content

Table of Contents

Change or Not

"วิวัฒนาการและทักษะการทำงานที่แปลกใหม่แต่ไม่แปลกแยก"
สำหรับคน GEN X ถือว่าเป็นวัยรุ่นน้องของคน GEN B เลยก็ว่าได้ เนื่องด้วยมีลักษณะและรูปแบบการทำงานรวมถึงการดำเนินชีวิตที่ไม่ต่างอะไรไปจากคนรุ่น GEN B ไปเลยแม้แต่น้อย เพราะจะได้รับอิทธิพลในการทำงานที่เหมือนกันทั้งด้านความคิด ความมุ่งมั่น และความอดทนจึงส่งผลให้คน GEN X เป็นกลุ่มคนที่มีความอดทนที่ค่อนข้างสูง และยังสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างดีเยี่ยม เพราะไม่ว่าคนกลุ่มนี้จะเจองานอะไรที่ยากหรือท้าทายจะไม่มีการยอมแพ้ แต่จะทำงานนั้นให้ออกมาสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดี
.
.
นอกจากนี้สำหรับคน GEN X ยังเป็นกลุ่มคนที่มีพื้นฐานในเรื่องของการกล้าคิด กล้าทำ และการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน เพราะคนกลุ่มนี้เกิดมาในยุคที่มีการเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่าง และอยู่ในยุคที่มีความมั่งคั่ง รวมถึงการที่มีเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ดังนั้นคน GEN นี้จึงจะถูกหล่อหลอมให้มีการใช้ชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน แต่ลักษณะนิสัยในการทำงานของคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ชอบทำอะไรง่ายๆและจะเน้นการทำงานตามหน้าที่ของตอนเองไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเทกับงานมากจนเกินไปซึ่งจะแตกต่างจากคน GEN B
และจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับคน GEN X คือความซื่อสัตย์ และความตรงไปตรงมา ยึดความถูกต้องเป็นหลัก ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอๆ เพื่อนำคำติชมมาพัฒนาในงานของตนเอง และคน GEN X จะมีนิสัยเป็นนักวางแผน มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน คน GEN นี้ถึงชอบที่จะทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคงค่อนข้างสูง เพื่อต่อยอดไปยังคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนที่เขาจะได้รับ จึงส่งผลให้คนกลุ่มนี้ชอบการแข่งขันในเรื่องงาน แต่คน GEN นี้จะมีลักษณะที่คล้ายๆคน GEN B ในเรื่องการรักองค์กร และไม่เปลี่ยนงานบ่อย
"จึงจะเห็นได้ว่าต่อให้มีอะไรหลายๆที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่วิถีการการทำงาน และแนวคิดยังไม่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าสำหรับคน GEN X ก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยไปกว่าคน GEN B"

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust มุมมองความเชื่อใจในมุมมองผู้บริหาร

เรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust มาหลาย EP แล้ว ครั้งนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของ Trust เช่นเคยแต่ครั้งนี้จะแตกต่างออกไปเพราะเป็น Trust ในมุมมองของผู้บริหาร

Read More »

‌HR Competency:
Get ready for the future

‌powered by Trust Vision

สรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร โดยการ
ประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมด้วย
Trust Vision Competency