Skip to content

Table of Contents

CHARACTER

คุณลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลนั้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

INTROVERT 

คนกลุ่มนี้ จะมีลักษณะเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ชอบที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับกลุ่มเพื่อนที่สนิทเท่านั้น ชอบการทำงานคนเดียว มักใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นซะส่วนใหญ่ โลกส่วนตัวสูง ไม่ชอบสังคมคนหมู่มาก แต่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้จะเข้ากับสังคมไม่ได้ เพียงแต่เขาเข้าสังคมไม่เก่ง ในการเข้าสังคมของเขาจะต้องใช้พลังที่สูงกว่ากลุ่มคนประเภท EXTROVERT และ AMBIVERT กลุ่มคนเหล่านี้มักจะใช้เวลากับตัวเองเพื่อเป็นการชาร์ตพลัง คน Introvert จะชอบงานที่เป็นวิชาการ ใช้การคิดวิเคาระห์และได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

ข้อดี ของคน Introvert เป็นคนที่ละเอียดรอบครอบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ

ข้อเสีย ของคน Introvert เป็นคนไม่กล้าแสดงออก เมื่อต้องพรีเซ็นงานต่อหน้าคนหมู่มาก เพราะชอบทำงานเบื้องหลังมากกว่า

EXTROVERT

กลุ่มคน EXTROVERT คนกลุ่มนี้ จะมีลักษณะเป็นคนที่ร่าเริง แจ่มใส กล้าแสดงออก กล้าได้กล้าเสีย และชอบสิ่งที่ท้าทาย มักไม่ยึดติดกับปัญหาที่เข้ามา ชอบการเข้าสังคม และจะมีความสุขที่ได้เป็นจุดสนใจของคนหมู่มาก ชอบที่จะพูดคุยกับคนผู้อื่นอยู่เสมอ และเขามักจะใช้เวลาไปกับการเข้าสังคม ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆ เพราะได้เข้าสังคม หรือได้ปาร์ตี้กับเพื่อนนั้น จัดว่าเป็นความสุข รวมถึงเป็นการชาร์ตพลังของการใช้ชีวิต คน Extrovert ค่อนข้างชอบทำงานแบบทีม ไม่ชอบทำงานเดียว เพราะไม่เก่งด้านวิชาการที่ต้องคิดวิเคราะห์ และไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งต่างๆ

ข้อดี ของคน Extrovert โดดเด่นเรื่องการกล้าแสดงออก กล้าได้กล้าเสีย ชอบความท้าทาย

ข้อเสีย ของคน Extrovert ค่อนข้างไม่ชอบงานวิชาการ ไม่กล้าตัดสินใจ

AMBIVERT

กลุ่มคน AMBIVERT จัดว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง กลุ่มคน INTROVERT และ EXTROVERT หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคน 2 Character เพราะเป็นคนปรับตัวเก่งได้กับทุกสถานการณ์ ในเรื่องของการเข้าสังคมคนกลุ่มนี้ก็สามารถปรับตัวได้ดี เป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นที่ปรึกษาได้ดี แต่ในบางมุมคนกลุ่มนี้ก็จะชอบใช้เวลาอยู่กับตนเองแล้วแต่สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ คน Ambivert ค่อนข้างมีความสมบูรณ์แบบที่ลงตัวระหว่าง Introvert และ Extrovert ที่สามารถทำงานได้ทั้งงานวิชาการและงานที่ต้องใช้ความสามารถในการกล้าแสดงออก คนกลุ่มนี้สามารถทำได้ออกมาดีทั้ง 2 ด้าน
ข้อดีของคน Ambivert มีความสมบูรณ์แบบที่ลงตัวระหว่าง Introvert และ Extrovert คนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่หาพบได้ยากที่จะทำได้ออกมาดีทั้ง 2 ด้าน

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

Communication Skill
trustvision

Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ผู้นำทุกคนควรมี

          Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ดีในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในโลกธุรกิจและในชีวิตส่วนตัวการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเข้าใจผู้คนและสถานการณ์นั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เราเอาชนะในความหลากหลายของบุคคลสามารถสร้างความไว้วางใจและความเคารพ และสร้างเงื่อนไขสำหรับการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  

Read More »
trustvision

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร  “พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร” ต้องปฏิบัติอย่างไร? การบริหารในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การพัฒนาคนในองค์กร มีความแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบโครงสร้างในการจัดการของแต่ละที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการหรือแม้แต่การทำงานเองก็ตาม สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นจุดเด่นของการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะไม่มีมีรูปแบบการตายตัว เพราะแต่ละองค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยู่เสมอเพื่อรองรับรองงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบางคนต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆในการทำงานด้านอื่นๆด้วยนี่เองคือความสำคัญอย่างมาก  

Read More »