Skip to content

Table of Contents

WHAT’S D I S C

DISC MODEL ถือว่าเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาด้านพฤติกรรมของมนุษย์โดยถูกเริ่มทำการศึกษาโดยนักจิตวิทยาอย่าง ดร.วิลเลียม มาสร์ตัน DISC จึงถูกจำแนกออกเป็นชุดพฤติกรรมถึง 4 รูปแบบโดยที่ D = (Dominance), I = (Influence), S = (Steadiness) และ C =(Compliance) ศาสตร์ทางจิตวิทยาอย่าง DISC ถือเป็นศาสตร์ในการใช้วัดหรือทำความเข้าใจในตัวของบุคคล
ในแต่ละบุคคลเพื่อทำการวัดและสังเกตพฤติกรรมการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นและถือเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรม ด้านบุคลิกภาพ และนิสัยใจคอ
ในการศึกษาทางด้าน DISC ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาในหลายๆองค์กรที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน และรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะทำให้หัวหน้าทำงานร่วมกับลูกน้องที่มีความหลากหลายทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกันของไปของแต่ละคน แต่ในบางบุคคลก็มีส่วนผสมในตัวของชุดพฤติกรรมที่ปะปนกันไปตามลักษณะนิสัยทางด้านอารมณ์ ความคิด และทัศนคติ โดยทั้ง 4 รูปแบบมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่ารูปแบบใดมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด  ดังนั้นเราจะมาพูดถึงลักษณะชุดพฤติกรรมหลักๆทั้ง 4 รูปแบบว่าในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างถึงจุดเด่นอะไรบ้างแล้วถ้านำลักษณะนิสัยของคนทั้ง 4 กลุ่มมาวิเคราะห์จะมีลักษณะนิสัยคล้ายกับสัตว์ชนิดใดบ้าง เรามาลองวิเคราะห์กันดูดีกว่าค่ะ

Dominance

ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เน้นผลลัพธ์มากกว่าสนใจในขั้นตอน ใจร้อน เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ ชื่นชอบความท้าทาย รักในการมีอิสระ คิดเร็วทำเร็วถ้าตัดสินใจที่จะทำอะไรก็จะลงมือทำทันทีมีนิสัยที่ใจร้อนบางครั้งถือเป็นคนพูดขวัญผ่าซากการทำงานของคนกลุ่มนี้ไม่ชอบการถูกบังคับหรือถูกแทรกแซงจากงานที่เขานี้มีอำนาจในการตัดสินใจ เพราะเขาจะรู้สึกอึดอัดและหงุดหงิดเวลาที่ถูกบังคับในการทำงาน พวกเขาเหล่านี้จะชอบความท้าทายในงานที่มีการแข่งขันสูงเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเน้นถึงผลลัพธ์ได้มากกว่า  คนกลุ่มนี้มักจะถูกมองจากคนภายนอกว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนโกรธง่าย เบื่อง่าย ยึดถือตัวเองเป็นที่ตั้งไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีนิสัยแข็งกร้าว แต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาเหล่านี้เพียงแค่คำนึงถึงเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังและผลสำเร็จจากการทำงานที่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงลงมือทำเท่านั้นเอง 

” ลักษณะนิสัยของคน Dominance จะมีนิสัยคล้ายกับ “สิงโต” เพราะมีนิสัยที่กล้าหาญ ฉลาด แข็งแกร่งมีความมั่นใจในตัวเองสูง
ไม่หวาดกลัวต่อการเผชิญกับปัญหาที่เข้ามา พวกมันจะใช้ชีวิตไปด้วยความมุ่งมั่นและเร่งรีบ เพราะจะไม่มาทนต่อเรื่องไร้สาระอะไรทั้งสิ้น “

Influence

ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา ชอบการได้พบปะผู้คนหรือเข้าร่วมสังคมใหม่ๆ ไม่เกรงกลัวต่อปัญหา มักเป็นคนที่ชอบเป็นจุดสนใจของคนหมู่มาก มีความเป็นตัวเองสูง พวกเขาจะชอบมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเขาเอง ไม่ชอบอะไรที่เป็นระเบียบหรืออยู่ในกรอบตลอดเวลา เพราะเป็นคนเบื่อง่าย ไม่ชอบที่จะต้องเจอหรือทำอะไรที่ซ้ำซาก 

…ส่วนสไตล์การทำงานคนกลุ่มถือเป็นคนที่ชอบเน้นการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เป็นที่รักของคนอื่นๆ ในทีม รู้จักสนิทสนมกับคนอื่นๆ ได้ง่ายเพราะเป็นคนที่ชอบการเจรจาและชอบกรเข้าสังคม ชอบการทำงานที่มีความแปลกใหม้อยู่ตลอดเวลาชอบงานที่สามารถระดมความคิดใหม่ๆ ได้อย่างไม่น่าเบื่อเพราะพวกเขาเป็นคนที่เบื่อหน่ายอะไรได้ง่ายๆ และพวกเขาไม่ชอบการทำงานประจำ ไม่ชอบงานที่สร้างความจำเจในรูปแบบของการทำงานหรือมีกฎเกณฑ์ที่มากจนเกินไป แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเขาเหล่านี้ถูกจำกัดตารางเวลาที่ชัดเจนเขาจะรู้สึกอึดอัด รวมถึงเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกมองว่าเป็นจุดสนใจ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบั่นทอนจิตใจของคนเหล่านี้ได้มากเลยเช่นกัน.

” ลักษณะนิสัยของคน Influence จะมีนิสัยคล้ายกับ “นกยูง” เพราะมีลักษณะนิสัยที่ชื่นชอบการอยู่ในหมู่สังคม ชอบการเป็นที่สนใจของผู้อื่น ต้องการเป็นที่ยอมรับ นกยูงจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการช่วยระดมความคิดและ การหาไอเดียใหม่ๆ “

Steadiness

ลักษณะนิสัยของชาว S ต้องยอมรับเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเป๊ะอยู่ตลอดเวลา เป็นคนมีความเสมอต้นเสมอปลาย รอบคอบ ใจเย็นรักความสงบเป็นที่สุด เป็นกลุ่มคนที่มีความถ่อมตัว ชอบในการเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้ถามแต่คนกลุ่มนี้ก็สามารถพูดหรือตอบคำถามได้อย่างดีเมื่อถูกตั้งคำถาม 
…ส่วนในเรื่องพฤติกรรมการทำงานของคนกลุ่มนี้ พวกเขาจะเป็นคนที่มีกระบวนการในการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ ชอบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน พวกเขาจะหลีกเลี่ยงในงานที่มีความเสี่ยงหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยเพราะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้จะไม่ชินกับอะไรที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และจะเป็นคนที่หลบหลีกเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง ความขัดแย้งรวมถึงในเรื่องการแข่งขัน.

” ลักษณะนิสัยของคน Steadiness จะมีนิสัยคล้ายกับ “นกพิราบ” เพราะนกพิราบจะมีนิสัยรักความสงบ รักความเป็นเสรีภาพนกพิราบจะมีความใจเย็นประนีประนอมสูง รักความสงบไม่ชอบความขัดแย้งภายในฝูงด้วยลักษณะนิสัยดังกล่าวจึงเปรียบเทียบได้เลยว่ากลุ่มคนชาว S ของเรากับนกพิราบมีนิสัยที่คล้ายคลึงกัน “

Compliance

สำหรับลักษณะนิสัยของคนกลุ่ม C ต้องยอมรับเลยว่าถือเป็นที่สุดของความเจ้าระเบียบ ความมีหลักการ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบ เพราะจะสนใจในรายละเอียดในทุกสิ่งที่พวกเขาสนใจ 

…สำหรับสไตล์การทำงานของคนกลุ่มนี้ต้องยกให้พวกเขาเหล่านี้เป็นชาว Perfectionist คนหนึ่งในองค์กรเลยก็ว่าได้ เพราะพวกเขาจะชอบการทำงานที่เป็นระบบระเบียบใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ จุด จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ค่อนข้างชัดเจนและเนี๊ยบ เพราะผลงานทุกชิ้นจะต้องมีความ Perfect และเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้มาก แต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้าง Perfectionist ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเขาถูกตำหนิในเรื่องงานที่ตนรับผิดชอบหรือการที่ระบบการทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่พวกเขาวางไว้ ก็จะทำให้พวกเขาขาดความมั่นใจหรือรู้สึกผิดหวัง ถึงขั้นขาดแรงจูงใจในการทำงานไปเลยทีเดียว.

” ลักษณะนิสัยของคน Compliance จะมีนิสัยคล้ายกับ “นกฮูก” เพราะนกฮูกถือเป็นสัตว์ที่มีความเป็นเจ้าระเบียบสูง เป็นผู้รักษากฎเกณฑ์ มีกิจวัตรค่อนข้างเป็นประจำ มีความละเอียดรอบคอบไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่กะทันหัน มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ดังนั้นจึงเปรียบได้เลยว่านิสัยของนกฮูกและกลุ่มคนชาว C มีลักษณะนิสัยที่คล้ายกัน “

จากบทความดังกล่าวถือเป็นเพียงการวิเคราะห์จากความเข้าใจหลักของทางผู้เขียนเท่านั้น เพราะลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าคน ๆ นี้มีลักษณะนิสัยตรงตามที่ผู้เขียนเข้าใจทั้งหมด ดังนั้นทางผู้เขียนจึงอยากจะนำเสนอข้อมูลตามความเข้าใจและตามมุมมองที่ทางผู้เขียนได้ทำการศึกษา เพื่อที่ทางผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับคนใกล้ตัวหรือองค์กรของตัวท่านเอง.

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »