Skip to content

Table of Contents

ถ้าต้องให้เลือกทำงาน ระหว่าง คนเก่ง & ทำงานเก่ง 

ถ้าจะให้เลือกระหว่างคนเก่ง กับ คนทำงานเก่ง จะเลือกแบบไหน ?
หลายคนอาจจะคิดหนักกับคำถามนี้ใช่ไหม ในบทความนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Character หัวข้อ ” คนเก่ง กับ คนทำงานเก่ง “

คนเก่ง

          คนเก่งในที่นี้ ก็คือ คนที่มีพื้นฐานเข้าใจ และวิเคราะห์กระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องอธิบายงานเรื่องเดิมซ้ำๆ เพราะคนกลุ่มนี้จะมีพื้นฐานความฉลาดที่ดีอยู่แล้ว เขาจะใช้ระยะเวลาทำงานที่รวดเร็วและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขาจะมีวิธีการประยุกต์ความรู้ที่แปลกใหม่ และสามารถหาวิธีการทำงานได้รวดเร็วขึ้น แต่ในที่นี้ คนเก่งก็สามารถแยกได้หลายประเภท ทั้ง คนเก่งที่ทำงานเก่ง และ คนเก่งที่ทำงานไม่เก่ง แต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคล เราได้จำแนกคนเก่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

  • คนเก่งที่ทำงานเก่ง คนกลุ่มนี้แน่นอนว่าถ้าเราได้ร่วมงานกับคนที่ทั้งเก่งและทำงานเก่งองค์กรของเราจะสมบูรณ์แบบแค่ไหน เพราะคนกลุ่มนี้จะมีความเพียบพร้อมทั้งความฉลาดและความขยันเขาจะเป็นคนที่มีไฟในการทำงานอยู่ตลอดเวลาสามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว และยังมาพร้อมกับความขยันของพวกเขาแล้ว แน่นอนว่าผลงานที่ตามมาจะต้องมีความ Perfect อย่างแน่นอน
  • คนเก่งที่ทำงานไม่เก่ง และแน่นอนว่ามีคนเก่งที่ทำงานเก่งเราก็ต้องมาพร้อมกับคนที่เก่งแต่ทำงานไม่เก่ง คนเก่งแต่ทำงานไม่เก่งเราสามารถพบเห็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะใน  สังคมการเรียนหรือแม้สังคมการทำงานคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานจากงานที่ยากให้เป็นงานที่ง่าย แต่ถ้าหากคนกลุ่มนี้ได้มีการวางแผนการทำงานดีๆ  แล้วก็จะสามารถผลิตผลงานที่ดีได้ไม่น้อย แต่พวกเขาจะไม่ชอบลงมือปฏิบัติเอง 

คนทำงานเก่ง

           คนทำงานเก่งในที่นี้ คือคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถ ไม่ใช่คนที่ไม่เก่ง แต่คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีทักษะในการเรียนรู้ที่ปานกลาง และใช้เวลาในการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ  หากทำงานกับคนกลุ่มนี้อาจต้องอธิบายในเรื่องเดิมซ้ำๆ หลายรอบ แต่พวกเขาจะเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา คนกลุ่มนี้จะไม่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่รวดเร็ว  แต่พวกเขาจะมีความมุ่งมั่นในการทำงานที่สูง เอาการเอางานไม่กลัวต่ออุปสรรคที่พบเจอระหว่างการทำงาน แต่ระยะเวลาในการผลิตผลงานในแต่ละชิ้นอาจจะใช้เวลาในการผลิตที่มากขึ้น แต่รับรองเลยว่าผลงานที่ผลิตออกมาก็มีประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กัน เราได้จำแนกประเภทของกลุ่มคนเหล่านี้เป็น 2 ประเภท คือ

  • คนไม่เก่งแต่ทำงานเก่ง เมื่อพูดถึงคนไม่เก่งแต่ทำงานเก่ง คำว่าคนไม่เก่งในที่นี้อาจจะหมายถึงการที่เป็นคนเรียนรู้งานได้ช้า เข้าใจอะไรในงานได้ยากแต่พวกเขาเหล่านี้มีความขยันเป็นทุนเดิมของชีวิตอยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าหรือองค์กรอาจจะต้องมองหาถึงจุดอ่อนในเรื่องนั้นๆ ของเขาเพื่อทำความเข้าใจและฝึกฝนพวกเขาในเรื่องนั้นๆ แต่ด้วยความที่เป็นคนที่ทำงานเก่งแน่นอนว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้และยังสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยหากเราเปิดใจยอมรับในตัวพวกเขาเท่านั้นเอง
  • คนไม่เก่งและทำงานไม่เก่ง แน่นอนเมื่อพบเจอคนไม่เก่งแต่ทำงานเก่งก็จะต้องเจอคนไม่เก่งและทำงานไม่เก่ง ถ้าเจอคนกลุ่มนี้เราจะปวดหัวแค่ไหนเราจะทำงานร่วมกับเขาได้ไหม คำตอบคือ ได้ เพราะคนกลุ่มนี้จะควบคุมการทำงานได้ง่ายสาเหตุมาจากการที่เขาไม่รู้อะไรเลยสั่งการได้ง่าย คนกลุ่มนี้เน้นรับคำสั่งมาก่อน จะทำอะไรที่ง่ายๆ งานอะไรที่ง่ายๆ ขั้นตอนการเรียนรู้ไม่เยอะเพราะพวกเขาเหล่านี้มองเห็นเพียงแค่การทำตามคำสั่งเท่านั้นเอง 

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง