Skip to content

Table of Contents

ความคิด มีอิทธิพลต่อการทำงานของเราอย่างไร ?

Mindset คือ กรอบความคิดของแต่ละบุคคล หรือจะอธิบายให้เข้าใจได้ลึกมากยิ่งขึ้นก็คือ ทัศนคติ และวิธีการคิด หรือความเชื่อส่วนบุคคล ที่สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นๆได้ เช่น บางคนมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้ว การมีจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าบุคคลนั้นจะต้องประสบความสำเร็จเหมือนกันเสมอไป เป็นเพราะว่าแต่ละคนมี Mindset การใช้ชีวิต การตัดสินใจในแบบของตนเอง  ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตนั้นขับเคลื่อนไปในจุดที่ไม่เหมือนกัน

กรอบความคิด ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้วิธีการคิดของคนๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือแย่ลงก็ได้ ซึ่งจะมีสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นตัวกำหนด เรียกง่ายๆว่าเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบความคิด และจิตใจ ส่งผลให้เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเวลานั้น  Mindset ของคนเรานั้นยังสามารถติดต่อกันได้ จากผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา สถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรา สามารถมีอิทธิพลต่อ Mindset ของเราได้ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกรอบความคิดได้ตลอดเวลา เหมือนผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเรานั่นเองเพราะ Mindset เกิดจากภายใน โดยมีสิ่งเร้าจากภายนอกเข้ามาเปลี่ยนแปลง.

กรอบความคิด (Mindset) ได้ถูกจำแนกออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ Growth Mindset กับ Fixed Mindset

Growth Mindset

         บุคคลที่มี Growth Mindset  จะมีความคิดและทัศนคติเชิงบวก มีความยืดหยุ่นตลอดเวลา มีความเชื่อที่ว่าความรู้ความสามารถนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดีได้ยิ่งขี้นได้ เนื่องจากเป็นคนที่กล้าเสี่ยง ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง มองเห็นความผิดพลาดเป็นบทเรียน และสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมได้ มองว่าความสำเร็จทั้งหมดจะมีได้ต้องเกิดจากความพยายาม ทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้เมื่อได้รับงานมาสักงาน เขาจะทุ่มเทและหาวิธีการจัดการเพื่อให้งานสำเร็จ จะไม่ย่อท้อต่อให้มีงานยากสักแค่ไหน ” มองเห็นความเจริญเติบโตเป็นที่ตั้ง และจะไม่หยุดพัฒนา “

Growth Mindset  Character

 • ความรู้ ความสามารถ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้
 • ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะคิดว่าจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุด
 • ความสำเร็จทั้งหมดจะมีได้ต้องเกิดจากความพยายาม
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง เชื่อว่าเราทำได้ไม่ว่างานไหนก็สบายจัดการได้หายห่วง
 • เชื่อว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาและเกิดขึ้นได้หากมีการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนา
 • มองเห็นความผิดพลาดเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์
 • ทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 • มีความคิดและทัศนคติเชิงบวกและมีความยืดหยุ่นตลอดเวลา

Fixed Mindset

           บุคคลที่มี Fixed Mindset  มักคิดว่าตนเองทำไม่ได้ สิ่งที่เป็นอยู่นั่นดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่ม กลัวการเปลี่ยนแปลง ยึดติดกับความคิด และทัศนคติเดิมๆ ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กลัวความผิดพลาดไม่กล้าที่จะเสี่ยง มีความคิดว่าความฉลาด และพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ตายตัวไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ มองว่าความผิดหวัง และความผิดพลาด คือการที่ตัวเองไม่มีความสามารถ อาจเรียกง่ายๆ ว่าเป็นคนที่ติดอยู่ใน Comfort zone ไม่กล้าที่จะออกมาจากกรอบเดิมๆ แต่คนจำพวกนี้เขาก็ยังสามารถปฎิบัติงานได้ดี เพราะเขาจะมีความเก่งเฉพาะในสายงานที่เขามีความรู้อยู่แล้ว แต่การเจริญเติบโตด้านต่างๆจะเป็นไปอย่างช้าๆนั่นเอง

Fixed Mindset Character

 • กลัวการเปลี่ยนแปลงเพียงเพราะขาดความมั่นใจในตนเอง
 • ชอบยึดติดกับความคิดเดิมๆ กรอบความคิดและทัศนคติเดิมๆ
 • ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง กลัวความผิดพลาดไม่กล้าเสี่ยง
 • มีความคิดที่ว่าความฉลาดและพรสวรรค์เป็นของตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • มองว่าความผิดหวัง และความผิดพลาดคือการไม่มีความสามารถของตนเอง
 • มีความคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ กลัวหน้าแตก กลัวเหนื่อย
 • ชอบคิดว่าสิ่งที่ทำไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยของตนเอง

 ในแต่ละบุคคลนั้นอาจจะมี Growth Mindset ในเรื่องงาน  แต่ก็ Fixed Mindset ในเรื่องส่วนตัว ซึ่งการจัดการของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิต ในแต่ละเหตุการณ์ที่ได้เจอเป็นตัวกำหนดให้เราได้ใช้ความคิดเพื่อตัดสิน การที่คนเรามี Growth Mindset หรือ Fixed Mindset  ในการใช้ชีวิตก็ไม่ได้แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นคนดี หรือ เป็นคนที่ไม่ดี แต่เราพูดถึงในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และเจริญเติบโตก้าวหน้านั้น จำเป็นต้องอาศัย Growth Mindset ในการขับเคลื่อนนั่นเอง

ถ้าเราอยากทำสิ่งใหม่ สิ่งที่ใหญ่เกินตัวต้องอาศัยทั้งแรงกาย แรงใจ สุดท้ายต้องอาศัย กรอบความคิด และทัศนคติที่ดีด้วยเช่นกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้งาน และสร้างคุณค่าให้ตนเอง.

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn