Skip to content

Table of Contents

มิติ 4 ประการ

มิติ 4 ประการ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วทำไมหลักการนี้จึงมีความสำคัญและเชื่อมโยงกับการทำงานของเรา
มาดูกันว่ามิติ 4 ประการที่ประกอบไปด้วย Body , Mind , Heart และ Spirit ทั้ง 4 คำนี้ มีความหมายและมีหลักการทำงานอย่างไร

Body

คือ ร่างกายของเรา แล้วทำไม Body ถึงได้เป็นปัจจัยหลักสำคัญกับการทำงาน ก็เพราะว่าถ้าเรามี ร่างกายที่สมบูรณ์ พร้อมต่อการทำงานเสมอเราก็จะมีความพร้อมในการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเริ่มไม่สมบูรณ์ เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ก็จะส่งผลให้การทำงานของเราแย่ลง หรือแม้แต่การที่เราเดินทางมาทำงานจากระยะทางไกลๆ นั่งรถนานๆ ก็อาจจะทำให้เราอ่อนล้า เมื่อยล้า หรือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และการทำงานของเราอีกด้วยเช่นกัน กลายเป็นว่าวันนึงเราต่างทำงานหนักเพื่อนำเงินที่ได้นั้นมารักษาตัวของเราเอง

ในการใช้ชีวิต และการทำงาน เราต่างต้องการให้ร่างกายเรานั้นแข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะสร้างประสิทธิผลให้งานได้ แต่หากร่างกายเราอ่อนแอ หรือเจ็บป่วยขึ้นมา มันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และคุณภาพงานของเราโดยตรง การรักษาสุขภาพร่างกายให้ปกติเป็นสิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้าม

ดังนั้น เราต้องฝึกฝนด้านกายภาพ ให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพื่อการทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยการสร้างวินัยในการออกกำลังกาย เช่นการหากิจกรรมกีฬาต่างๆ เข้าฟิตเนส วิ่ง ฯลฯ ในวันหยุด หรือหลังเลิกงาน กินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ และต้องหาวิธีจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นให้ได้ เช่น ดูหนัง ฟังเพลงที่ชอบ ท่องเที่ยว หางานอดิเรกทำเพื่อลดความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกาย และสร้างประโยชน์ต่อตัวเราเอง

Mind

คือ ความคิด ทัศนคติ  รวมไปถึงความรู้ในงาน ด้านสติปัญญา ลองคิดดูว่าถ้าวันไหนเรามีความคิดที่เป็นลบ ทัศนคติที่แย่ลง ทำงานไม่ได้ ความรู้ไม่เพียงพอ จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานมากแค่ไหน นั่นยิ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราขาดความมั่นใจในการทำงานทันที เพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ที่พร้อมในงาน เราก็จะทำงานแบบกดดัน งานออกมาผิดพลาด และเครียดเมื่อเจอปัญหาในงานที่ต้องแก้ไขจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เจอได้เพราะความรู้ในงานไม่เพียงพอ ยิ่งส่งผลต่อด้านความเครียดมากขึ้นมาเท่านั้น เราต้องหาวิธีพัฒนา Mind อยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อโลกการทำงานในปัจจุบัน

ความคิด ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างยิ่ง เราต้องขัดเกลาในสิ่งที่ไม่รู้ ให้มีความรู้เท่าทัน ทั้งในความคิดเรา และในงาน งานที่ดีจะเกิดขึ้นมาได้ โดยไม่มีความรู้เลยเป็นไปไม่ได้ งานที่ดีมีคุณภาพต้องอาศัย Mind ที่ดีเท่านั้นในการใช้ชีวิต และการทำงาน

ดังนั้น ความรู้ และทักษะต่างๆ ที่ทำให้เราพัฒนาด้าน Mind ให้เก่งขึ้น ให้ดีขึ้นได้นั้น เราต้องหาวิธีการพัฒนาความรู้ และทักษะขึ้นมาก่อนแล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นอันดับแรกจากเข้าใจง่ายๆไปจนถึงยากๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจในงาน การเข้าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน การใช้ชีวิต ทั้งด้านวิธีคิด วิธีปฏิบัติ หรือเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาของคนอื่นๆ ทั้งที่เป็นคนเก่ง หรือคนที่เรานิยมชมชอบ และคนที่ไม่เก่ง เพื่อที่จะได้เรียนรู้เขาเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไร เพื่อที่เราสามารถแยกแยะสิ่งใหม่ๆ จากกรณีเหล่านี้ได้นั่นเอง

Heart

คือ จิตใจ หัวใจ สภาพจิตใจ ความรู้สึก การที่เราจะมี Heart ในการทำงานที่ดีนั้นก็จะต้องอาศัยพลังความสุขที่ดี กับงาน กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทำงานของเรา มันจำเป็นต้องมีความสุข เพราะนั่นจะเป็นการพิสูจน์ว่าผลงานที่เราทำออกมาจะมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ความสุขทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาทำงานทุกวัน และเรารู้สึกถึงคุณค่าในงานที่ทำ

ความรู้สึก นึกคิด จิตใจ ในการใช้ชีวิต หรือการทำงานจำเป็นต้องใช้จิตใจที่ดี เพื่อตระหนักรู้ว่าสิ่งไหนมีคุณประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้งานที่ออกมานั้นมีความสมบูรณ์ หากตัวเราปราศจากจิตใจที่ดีงาม งานที่ออกมานั้นก็จะตรงกันข้ามทันที จิตใจที่มีคุณค่าจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราเสมอ

ดังนั้น การที่เราจะมี Heart ในการทำงานที่ดีได้นั้นก็จะต้องอาศัยการพิจารณาในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกัน เชื่อมถึงกัน เช่น Body และ Mind ด้วย เพราะถ้าเรามีร่างกายที่ดี มีความคิดและทัศนคติ ความรู้ในงานที่ดีก็จะส่งผลให้ Heart ของเรามีความแข็งแรง  แข็งแกร่ง สามารถสร้างเกราะป้องกันตัวเองไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหา หรือพบเจอสถานการณ์ใดก็ไม่หวั่นต่อสิ่งเร้าเหล่านั้น สิ่งสำคัญคือเราต้องปรับทัศนคติ และลดความกดดันที่มีต่อการทำงานลงเพราะมันจะมีผลต่อสุขภาพด้านจิตใจ และประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั่นเอง เราสามารถสร้าง Heart ให้ดีได้โดย อ่านหนังสือสร้างพลังใจ หาที่ปรึกษาที่ดี มองโลกในแง่บวกยิ่งขึ้น เพื่อสร้างพลังความสุข

Spirit

คือ จิตวิญญาณ ก็คือการที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมีค่ามีความหมายกับชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหน มองเห็นถึงความหมายของชีวิตในการทำงาน Spirit จะหมดก็ต่อเมื่อเราได้รับผลกระทบมาจาก Body Mind Heart ถ้าองค์ประกอบทั้งหมดนี้ไม่พร้อม หรือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแน่นอนว่าจะต้องส่งผลต่อ Spirit ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย การสูญเสีย Spirit ด้านการทำงานคือ รู้สึกโดดเดี่ยว มองไปทางไหนก็ไร้ทางออก สติ อารมณ์ไม่ปกติ แก้ปัญหาไม่ได้เลย เลือกที่จะหลีกหนีมากกว่าเข้าไปปะทะ มันส่งผลเสียต่อตนเอง และส่งผลต่องานอย่างแน่นอน

ในการใช้ชีวิต หรือการทำงานในบางงานจำเป็นต้องถ่ายทอดความเป็นจิตวิญญาณของเราลงไปเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของงาน หรือคุณค่าต่อตนเอง ในการทำงานที่ขาดจิตวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนเราหลงทาง ขาดที่พึ่งในจิตใจ จนมองไปทางไหนก็หดหู่ จงหมั่นเติมเชื้อไฟให้จิตวิญญาณของเราเสมอ เพราะมันส่งผลต่อความเชื่อต่อตนเอง และสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับบุคคลอื่นได้

ดังนั้นด้านการสร้างจิตวิญญาณต่อตนเอง ต่องาน และต่อผู้อื่น เราจะต้องสร้างจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่อย่าปล่อยให้ไฟใกล้มอดเกิดขึ้น ไม่งั้นสังคมการทำงานจะกลายเป็นสังคมที่มี คนหลงทาง ขาดที่พึ่ง และพ่ายแพ้ไปในที่สุด การสร้างนั้นทุกคนต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ และหลักการของสิ่งที่ถูกต้อง และสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อน แล้วนำมาพิจารณา และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่องาน ต่อผู้อื่นได้ ถึงจะเรียกว่ามี Spirit

เราต้องดูแล Body Mind Heart และ Spirit ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ ยิ่งถ้าเราต้องการเป็นคนที่มีศักยภาพ

ในการทำงานสูงสุด เราต้องรักษาองค์ประกอบของทั้ง 4 ข้อนี้ให้อยู่ในสภาพ

ที่สมบูรณ์ ไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลย

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง