Skip to content

Table of Contents

      “อุปนิสัย”  หรือ ที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ” พฤติกรรมที่ติดตัวของเรามาตั้งแต่เกิด ” ในแต่ละบุคคลที่แสดงออกมาให้เห็นถึงลักษณะเด่นของบุคคลนั้น ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน หรือแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่เกิดจากความเคยชินจากการกระทำของบุคคนนั้นๆ อุปนิสัยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หรือควบคุมได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือควบคุมไม่ได้เลย  ในบางครั้งการแสดงออกของอุปนิสัยส่วนตัว ที่แสดงต่อบุคคลอื่น ก็มาจากการกำหนดที่ตัวเรานั้นบังคับหรือควบคุมเอาไว้ได้นั่นเอง

      “อุปนิสัย”  ก็ถือได้ว่าเป็นตัวกำหนดที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนำพาให้ใครหลายๆ คนประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จจากการใช้ชีวิตหรือความสำเร็จจากการทำงาน เพราะการจะก้าวผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆไปได้ก็จะเกิดจากการมีความคิด การกระทำหรือแม้แต่การมีอุปนิสัยที่ดีจากความเคยชินจากการกระทำต่างๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงการมีคุณลักษณะอุปนิสัยที่ดีตามแบบฉบับของ Trust Vision ว่าต้องมีอุปนิสัยอย่างไรถึงจะสามารถประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตได้ และประกอบได้ด้วยองค์ประกอบดังนี้ค่ะ
 

การมี ความรู้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต และความรู้ในที่นี้ถือว่าเป็นคุณลักษณะของการมีอุปนิสัยที่ดี นั้นก็หมายถึงว่าหากคนเราหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาและการที่เราไม่หยุดพัฒนาตนเองจนกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเรา เพราะการทำงานหนักไม่สามารถเป็นตัวการันตีได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานได้ แต่เราสามารถเพิ่มมูลค่าในชีวิตของตนเองได้อีกหลากหลายวิธี โดยการเริ่มที่ตัวเราก่อนนั่นก็คือการที่เราหมั่นศึกษาหาความรู้ การที่เราพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
หากตัวเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองไม่หยุดพัฒนาหรือสนใจในการศึกษาหาความรู้อื่นๆ โดยทำจนเกิดเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด จนกลายเป็นพฤติกรรมที่เราได้สร้างขึ้นมา เพื่อหาจุดแข็งให้กับตนเองที่จะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราอย่างชัดเจน
“ดังนั้น การมีความรู้ หรือการไม่หยุดพัฒนาในตนเองก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นที่จะนำพาเราได้รับผลของความสำเร็จในการใช้ชีวิตที่เกิดจากการสร้าง “อุปนิสัย” ทางด้านความรู้ที่เกิดขึ้นด้วยตัวตนของเราเอง”

ทุกวันนี้การมี “ทักษะ” เฉพาะตัวที่โดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆ และถือได้ว่าสามารถเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองได้ การที่เราจะมีทักษะที่ดีได้อาจจะต้องมาจากการได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง หรือบางคนอาจจะมีติดตัวมาแล้วตั้งแต่เกิด หากบางคนที่มีทักษะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้วิธีที่จะนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สามารถพบได้ทั่วๆไป แต่ก็ใช่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่ได้หากเรามีการศึกษา เพื่อนำมาฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ จนเกิดเป็นทักษะเฉพาะตัวที่บ่งบอกการเป็นตัวเราได้อย่างชัดเจน หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้มีบุญเก่าหรือทักษะเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้ เพียงแค่ทำความเข้าใจ หมั่นศึกษาในสิ่งที่สนใจและฝึกฝนอยู่เรื่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยส่วนตัว ก็จะสามารถส่งผลให้เราได้มีทักษะหรือวิธีการเฉพาะตัวที่สามารถสร้างคุณค่าหรือให้ประโยชน์กับตัวของเราได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในบางครั้งการที่เราจะมีหรือจะสร้างทักษะเฉพาะตัวสักอย่างที่โดดเด่นที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเราได้นั้นทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเวลาหรือการฝึกฝนของตัวเราเอง เพราะการมีทักษะที่ถนัดหรือทำมันได้ดี ในบางครั้งบางสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถเป็นแรงผลักดันหรือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้งานนั้นๆ หรือสิ่งๆ นั้นสำเร็จได้และจะนำพาให้กับตัวเราไปพบกับความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้

ความปราถนา หรือจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือความอยากได้ อยากมี คือการที่เรามีความต้องการหรือการที่อยากมีในสิ่งนั้นๆ แน่นอนว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่มีความต้องการ และแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป บางคนต้องการที่จะร่ำรวย บางคนต้องการที่จะมีเงินมีหน้ามีตาในสังคมหรืออีกหลายๆ อย่างที่เกิดจากความคิดความฝันของใครหลายๆคน แต่ก็ใช่ว่าที่เราคิดสิ่งที่เราฝันจะไม่สามารถเป็นจริงได้ หากเรามีการพัฒนาตนเองเองหรือลงมือทำเพื่อให้เกิดสิ่งๆนั้นขึ้นมา

ดังนั้นหากเรามีความต้องการที่อยากจะได้จะมี เราต้องลงมือทำในสิ่งๆนั้นให้เกิดเป็นนิสัย อย่างเช่น เราตั้งใจว่าจะสอบให้ได้ที่ 1 นั้นคือเราจะต้องอ่านหนังสือให้เป็นชีวิต แบ่งเวลาในการอ่านทบทวนให้ชัดเจน ฝึกวินัยในตนเองเพื่อที่จะได้สอบได้ 1 ตามที่เราคาดหวังไว้ นั้นก็เหมือนการที่เราอยากที่จะมีเงินทองมากมายและสิ่งที่จะทำให้เราได้มาก็คือการทำงาน และนอกเหนือจากการทำงานคือการอดออมเงิน จนเกิดเป็นนิสัย การหักห้ามใจในสิ่งที่ต้องการเพื่อมาทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ เพื่อสร้างนิสัยให้เรากลายเป็นคนในแบบที่เราอยากจะเป็นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะมี

      เราจะเห็นได้ว่าในการสร้าง “อุปนิสัย” ให้กลายมาเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวของเราไปตลอดนั้น จะต้องใช้หลายๆอย่างเป็นส่วนประกอบให้สัมฤทธิ์ผล และการที่จะเกิดขึ้นได้เราจะต้องมีการหมั่นศึกษาและลงมือทำในสิ่งนั้นๆ จนให้เกิดเป็นนิสัยที่ติดตัวของเราไปตลอด ฉนั้นทางทีม trust vision จึงได้มีการจำแนกองค์ประกอบของคุณลักษณะอุปนิสัยตามแบบฉบับของเราเอง เพื่อที่จะได้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้ได้มากที่สุด และไม่มีองค์ประกอบไหนที่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าจะก่อให้เกิดการมีอุปนิสัยที่ดี เพราะในแต่ละเหตุการณ์ย่อมมีความแตกต่างของการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นบทความฉบับนี้ถือเป็นแนวทางการให้ความรู้เบื้องต้น ให้กับคนที่อยากจะเริ่มการสร้าง อุปนิสัย ที่ดีให้กับตนเองเพื่อที่จะได้สร้างความสำเร็จให้กับชีวิตของตนเองได้ และสร้างลักษณะเฉพาะตัวเพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่มีเฉพาะตัวของตัวตนของเราเอง.

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง