Skip to content

Table of Contents

ทำไมองค์กรถึงต้องใช้ Competency ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ?

         บทบาทของ HR ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยการค้นหาวิธีใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นเรื่องยากและท้าทายสำหรับฝ่าย HR อย่างมาก ในการที่จะค้นหาวิธีการ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ปัจจุบันหลายๆองค์กรเน้นการพัฒนาบุคลากรด้าน Performance เป็นหลักจนหลงลืมไปว่าการพัฒนาด้าน Competency คือพื้นฐานที่สำคัญในการผลักดันเรื่อง Performance  เพราะการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีสมถรรนะพร้อมในการทำงานจะส่งผลต่อด้าน Performance โดยตรง ดังนั้นทุกๆองค์กรที่กำลังเน้นการพัฒนาบุคลากรไม่ควรมองข้ามเรื่อง Competency ควรทำเป็นอันดับแรก

Competency คืออะไร ?

คือการมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถด้าน Competency เมื่อบุคลากรมีความพร้อมด้าน Competency ในการทำงาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานเช่นกัน จะดีแค่ไหน ถ้าทุกๆองค์กรมีบุคลากรที่มีความพร้อมด้าน Competency ในการทำงานเป็นจำนวนมาก องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็ว อีกทั้งการมี Competency ที่ดีจะทำให้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรน่าอยู่มากยิ่งขึ้น บุคลากรในองค์กรก็จะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นด้วย เพราะการได้ทำงานร่วมกับคนที่มี Competency ทำให้ไม่เกิดปัญหาในการร่วมงาน หรือหากเกิดปัญหา ก็จะเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรง และสามารถร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้รวมไปถึงเมื่อต้องมีการติดต่อประสานงาน หรือร่วมงานกับบุคคลภายนอกก็จะเป็นที่ยอมรับของทุกคนเช่นกัน เพราะการมี Competency ที่ดี การคือการที่มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม

เมื่อองค์กรไม่เริ่มพัฒนาบุคลากรด้าน Competency จะเป็นอย่างไร ?

     1. การพัฒนาบุคลากรจะกลายเป็นเรื่องที่ยาก เพราะไม่มีกรอบการวัดที่ชัดเจน

     2.การพัฒนาบุคลากรไม่ตรงจุดและไม่ตรงกับสายงานที่รับผิดชอบ

     3.องค์กรขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายได้ช้า

     4.คุณภาพและประสิทธิภาพของงานไม่เพียงพอ

     5.การพัฒนาขีดความสามารถมีข้อจำกัด

ข้อดีในการนำ Competency ไปใช้พัฒนาบุคลากรในองค์กรจะเป็นอย่างไร ?

อย่างที่ทุกท่านทราบในเนื้อหาข้างต้น Competency คือการเสริมสร้างสมรรถะในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อผลักดันองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้น Competency มุ่งเน้นการพัฒนาเรื่อง ความรู้ความสามารถ ความตรงต่อเวลาและการรักษาคำพูดรวมไปถึงสามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาหัวหน้างานหรือพึ่งพาให้น้อยที่สุด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมี Framework ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและง่ายต่อการพัฒนา

มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าหลายๆองค์กรคงตระหนักถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรผ่านกรอบการวัด Competency มากยิ่งขึ้นแล้ว หากกำลังสนใจว่า Competency สามารถนำไปใช้กับองค์กรของคุณได้อย่างไร โปรดติดตามในเว็ป Trust Vision เราจะนำเนื้อหาการใช้กรอบการวัด Competency กับบุคลากร ให้ทุกท่านได้นำไปทดลองใช้ เพราะเรามีการทดลองใช้จริงในการวัดผลกับองค์กรของเรา และผลที่ได้คือพนักงานของเรามีสมรรถนะในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและมีการพัฒนาที่ตรงกับสายงาน เราจึงอยากแชร์เนื้อหาดีๆให้กับทุกๆองค์กรได้นำไปใช้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถะที่ดีของบุคลากรและผลักดันองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน.

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง