Skip to content

Table of Contents

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

     

 ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย

” ศักยภาพ ” คือ ขีดความสามารถสูงสุดที่เป็นของบุคคลนั้น ผ่านงานที่ได้รับผิดชอบหรือผลงานที่แสดงออกมา เพื่อแสดงถึงศักยภาพของบุคคลนั้นว่ามีมากน้อยแค่ไหน ” ศักยภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ” ความสามารถที่เรามีอยู่ปัจจุบันอาจจะยังไม่ใช่ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราก็เป็นได้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความสามารถที่เรามีอยู่ในปัจจุบันถึงขีดสุดของความสามารถในตัวเราแล้ว เราจะรู้ต่อเมื่อเรามีการพัฒนาขีดความสามารถหรือการพัฒนาสมรรถนะของเราแล้วนั้นเอง เพื่อผลักดันให้เกิด “ศักยภาพ”ในการทำงานที่แท้จริง


วิธีการพัฒนา ” ศักยภาพ ” ของพนักงานในการทำงานควรอย่างไร ?

1.ควรพัฒนาพนักงานด้าน Competency เพื่อให้มีความพร้อมด้านสมรรถนะการทำงานและผลักดันให้เกิดศักยภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2.ควรมอบหมายโปรเจคใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่ท้าทายให้กับพนักงานอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและจะทำพนักงานได้แสดงถึงศักยภาพในตนเองอยู่เสมอ

3.ควรให้พนักงานเป็นเจ้าของปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อให้พนักงานได้รีดศักยภาพของตนเองออกมาในการแก้ไขปัญหานั้นๆ

4.ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ออกความคิดเห็นเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวพนักงาน

5.ควรมีหาคอร์สฝึกอบรมให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพในตัวเอง

 

 และนี้คือ 5 ข้อในการพัฒนา”ศักยภาพ”ของพนักงานในองค์กรตามแบบฉบับ Trust Vision อยากให้ทุกท่านได้ลองทำไปปรับประยุกต์ใช้กับพนักงานในองค์กรของทุกท่าน เพื่อผลักดันให้เกิดศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นกับทุกๆองค์กรต่อไป

” สมรรถนะ “  หรือ Competency คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อทักษะความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงทัศนคติ ที่ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งสมรรถนะหรือ Competency เน้นการพัฒนาด้านพฤติกรรมเป็นหลัก โดยมีกรอบการพัฒนาอย่างชัดเจนเพื่อให้บุคคลนั้นปฏิบัติตามและผลักดันให้บุคคลนั้นแสดงศักยภาพในตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด ผ่านการพัฒนาด้าน “สมรรถนะ”

 

วิธีการพัฒนา “สมรรถนะ”  ของพนักงานในการทำงานควรอย่างไร ?

1.ควรเน้นพัฒนา Competency ให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและรู้แบบของธุรกิจ

2.ควรเน้นพัฒนา Competency ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรหรือ Core Value

 

 และนี้คือ 2 ข้อ เบื้องต้นในการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานในองค์กรตามแบบฉบับ Trust Vision  หากสนใจในการพัฒนาด้าน Competency สามารถติดต่อเพื่อปรึกษาทีม Trust Vision เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

   

 ดังนั้นสรุปได้ว่า ทั้ง2อย่างมีความแตกต่างกัน แต่จะสอดคล้องกันในการพัฒนาซึ่งกันและกัน หากองค์กรที่กำลังเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ควรเริ่มพัฒนาบุคลากรจากเรื่อง Competency หรือ สมรรถนะ เพื่อผลักดันศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของบุคลากรให้แสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุด ผ่านกรอบการพัฒนาของ Trust Vision Competency ที่มีกรอบการวัดที่ชัดเจนและมีแผนพัฒนาที่ตรงจุด เพื่อผลักดันศักยภาพของบุคลากรในทุกๆองค์กรให้เกิดขึ้นจริงและส่งเสริมให้ทุกๆองค์กรไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วมาก

 

“ผู้ที่ทำงานเก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้ที่เรียนเก่ง” แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นต้องเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ Competency ให้เกิดประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติในสายงานที่ได้รับผิดชอบ จึงเรียกได้ว่า บุคคลนั้นมี “Competency” ที่เหมาะตรงกับงานนั่นเอง

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง