Skip to content

Table of Contents

Trust Vision Vol.2

สำหรับฉบับที่ 2 ในวันนี้ผู้เขียนได้นำ Behavior Competency มาแนะนำให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ว่าหลักการทำงานของ Competency นั้นทำงานอย่างไร สำคัญต่อบทบาทการทำงานของปัจจุบันอย่างไร และปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นเรื่องไหน สามารถติดตาม และทำความเข้าใจจากบทความฉบับนี้ได้เลย และหวังว่าทุกคนจะสามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ได้ ไม่มากก็น้อยกับชีวิตการทำงานในปัจจุบันที่แข่งขันกันสูงมากๆ 

ยิ่งตำแหน่ง HR หรือ หัวหน้างาน ยิ่งต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะหน้าที่หลักเน้นในการพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตในงานเป็นหลัก เพราะ Competency คือการสร้างความสามารถ ที่โดดเด่น และมีพฤติกรรมที่ดี ที่เหมาะสมในการทำงาน

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

Communication Skill
trustvision

Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ผู้นำทุกคนควรมี

          Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ดีในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในโลกธุรกิจและในชีวิตส่วนตัวการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเข้าใจผู้คนและสถานการณ์นั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เราเอาชนะในความหลากหลายของบุคคลสามารถสร้างความไว้วางใจและความเคารพ และสร้างเงื่อนไขสำหรับการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา  

Read More »
trustvision

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร  “พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร” ต้องปฏิบัติอย่างไร? การบริหารในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การพัฒนาคนในองค์กร มีความแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบโครงสร้างในการจัดการของแต่ละที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการหรือแม้แต่การทำงานเองก็ตาม สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นจุดเด่นของการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะไม่มีมีรูปแบบการตายตัว เพราะแต่ละองค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยู่เสมอเพื่อรองรับรองงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบางคนต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆในการทำงานด้านอื่นๆด้วยนี่เองคือความสำคัญอย่างมาก  

Read More »