Skip to content

Table of Contents

ทำไมคนเก่งบางคนถึงไม่ประสบความสำเร็จในสายงาน?

ถ้าเราพูดถึงเรื่องคนเก่งเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะนึกถึงคนกลุ่มนี้ต้องเป็นคนที่มีความฉลาดโดนเด่นและประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง แต่ความเป็นจริงมีคนเก่งบางกลุ่มที่รู้สึกว่าตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จในสายงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะในทุกๆเรื่องคนเก่งย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเสมอ ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทำไมคนเก่งบางคนถึงไม่ประสบความสำเร็จในสายงานเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด

คนเก่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในสายงานมี 2 ประเภทคือ..

1.คนเก่งส่วนใหญ่มักจะมีความมั่นใจในตนเองสูง เพราะพวกเขาเหล่านั้นมีระดับ IQ ที่สูงติดตัวมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นคนฉลาดมักจะมีระดับ Ego สูงกว่าคนทั่วไปและมองว่าสิ่งที่ตนเองทำถูกต้องเสมอ ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จึงทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเหนื่อยเมื่อร่วมงานด้วย ดังนั้นก็ถือได้ว่าคนเก่งประเภทนี้ก็ไม่ประสบความสำเส็จในสายงานได้เพราะไม่สามารถเป็น Team Player ที่ดีให้กับทีมได้

2.คนเก่งที่ติดใน Comfort Zone ของตนเอง คนเก่งที่รู้สึกว่าตนเองไม่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มแล้ว หรือว่าไม่กล้าก้าวออกจากสิ่งที่ตนเองทำได้ดี เพราะกลัวความผิดพลาดและไม่รู้สิ่งใหม่ที่ต้องเจอในอนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่กล้าเสี่ยงทำสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากกลัวทำไม่ดีเท่าสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตนเองที่ทำอยู่ตอนนี้ คนเก่งประเภทนี้มักจะพลาดโอกาสในการเติบโตในอนาคต คนเก่งประเภทนี้พวกเขาสามารถเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีได้ แต่ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้เนื่องจากติดใน Comfort Zone ไม่กล้าทำสิ่งใหม่

วิธีการแก้ไขปัญหาของคนเก่งที่ไม่ประสบความสำเร็จในสายงานทั้ง 2 ประเภทคือ..

1.คนเก่งที่มีระดับ Ego สูงควรศึกษาเรื่องระดับ Ego ที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดังนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ร่วมกันได้

ระดับ Ego เหมาะสม

สถานการณ์การเข้าร่วมประชุม (ระดับ Ego เหมาะสม)

– รับฟังผู้พูดจนเข้าใจ

– ซักถามในกรณีที่ไม่เข้าใจ ใช้ภาษา ท่าทาง อย่างเหมาะสม

– นำเสนอ ชี้แนะ อย่างเหมาะสม ตรงประเด็น

สถานการณ์การประสานงานกับบุคคลอื่น (ระดับ Ego เหมาะสม)

– แสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาโดยมีเหตุผล

– หาจุดลงตัว และข้อเสนอแนะที่เหมาะสม

– หาเหตุผล โดยนำข้อดี ข้อเสีย มาปรึกษาร่วมกันหาข้อสรุป

ระดับ Ego ในการให้ Feedback ระดับ เหมาะสม

– Positive Feedback การแสดงความชื่นชม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

– Negative Feedback กล้าที่จะตำหนิหรือแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาด

– ใช้คำพูดที่เหมาะสม เชิงสร้างสรรค์

– เปิดโอกาสให้ผู้รับ Feedback ได้ชี้แจ้งและอธิบายบ้าง เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

ระดับ Ego ในการรับ Feedback ระดับ เหมาะสม

– ไม่ล้ำเส้นคนอื่น ให้เกียรติคนอื่นเสมอ

– แสดงจุดยืนด้วยสาเหตุที่เป็นจริง

– เหตุผลที่เป็นจริงเป็นที่ยอมรับ

2.คนเก่งที่ติดใน Comfort Zone ควรปรับเปลี่ยนตนเองโดยเริ่มจาก 3 ข้อง่ายๆ คือ

– เปลี่ยน Mindset ของตนเองให้มีความมีกล้ามากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเพื่อทำสิ่งใหม่

– ให้โอกาสตนเองในการได้ลองทำสิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเริ่มจากสิ่งใหม่ที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ

–  ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้น เพื่อผลักดันขีดความพยายามในตนเอง เพื่อให้ถึงจุดเป้าหมาย หรือการเริ่มตั้ง small win ให้กับเองในการทำสิ่งใหม่

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »