Skip to content

Table of Contents

     …แน่นอนเมื่อพูดถึงในเรื่องของ Generation เราทุกคนต่างรู้จักกันดีว่าในโลกยุคปัจจุบันของเราประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง Generation ที่อยู่ร่วมกันในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถานที่ทำงานหรือแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวและคนแต่ละ Generation นั้นย่อมมีความแตกต่างทางด้านความคิด ทัศนคติ สไตล์การทำงานและสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่แล้วในความแตกต่างหลายๆอย่างนั้น รวมทั้งการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อใครหลายๆคนทั่วโลกในยุคปัจจุบัน สาเหตุนี้จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิต ใครหลายๆ คนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ จึงส่งผลให้คนส่วนใหญ่มีการปรับตัวและพัฒนานิสัย และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้กับชีวิต เพราะคนเหล่านี้กำลังเผชิญกับการแข่งขันทางด้านวิชาชีพกันอย่างหนักและข้อจำกัด ขององค์กร ด้วยวิถีการทำงานที่ใหม่ๆ และการใช้ชีวิตใหม่แบบ New Normal สาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลให้มีการค้นพบ Gen ใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับการ Lock down ซึ่งมีชื่อเรียกที่ว่า Generation R ”…

Generation R คืออะไร?

     “…Generation R  คือกลุ่มคนที่เกิดขึ้นในช่วงของการ Lock down กันทั่วโลกที่เกิดจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัส Covid-19 และด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลให้กลุ่มคนวัยทำงานหลายๆคนได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทักษะใหม่ๆในการทำงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการแปรผันอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน กลุ่มคน Gen R จะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานที่สูง มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงต่อความไม่แน่นอนต่อสถานการณ์ที่จะต้องพบเจอ คน Gen R ไม่ใช่กลุ่มคนที่แบ่งตามช่วงอายุเหมือนกับ Generation เดิมๆที่เราเคยรู้จักกันดี แต่คน Gen R จะประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายๆ Gen ที่ต้องเผชิญหน้าและตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน โดยที่พวกเขาเหล่านี้จะมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด สไตล์การทำงาน สไตล์การใช้ชีวิต รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านอื่นๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จากการวิเคราะห์และศึกษาในเรื่องของ Generation R ของทางเพจ วันนี้ทางทีมงานเราจึงได้ขอพูดถึงในเรื่องลักษณะที่มีร่วมกันของคน Gen R ตามหลัก 3 N ( New Normal, New Skill, New Performance ) ตามแบบฉบับของ Trust-Vision มาแชร์ให้กับทุกๆคนได้อ่านกันค่ะ…”

     1. New Normal

    แน่นอนเมื่อโลกต้องเผชิญหน้ากับการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงโดยตรงต่อทุกคนบนโลก และด้วยสาเหตุเหล่านี้จึงส่งผลให้โลกของเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกๆกันว่า ชีวิตแบบ New Normal คือชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลายๆคนประสบกับปัญหาในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ การทำงานแบบ WFH และสิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้ใครหลายๆคนมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงาน เพื่อที่จะพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การใช้ชีวิตแบบ New Normal จึงถือว่าเป็นจุดก่อกำเนิดของ Gen ใหม่ อย่าง Generation R เพราะคน Gen R จะเชื่อว่าโลกของการทำงานจะเปลี่ยนไปจากเดิม พวกเขาเหล่านี้จะมองถึงว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เขาเหล่านี้จึงได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในทักษะใหม่ๆในช่วงของการ Lock Down

     2. New Skill

    ไม่แม้แต่การทำงานตามปกติแล้วที่เราจะต้องมีการเพิ่มทักษะใหม่ๆในการทำงานเพื่อให้ได้ออกผลงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขององค์กร แต่สำหรับคน Gen R แล้วนั้นพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มคนที่มีการเตรียมความพร้อมหรือการ up skill ในการทำงานที่ใหม่ๆที่รองรับต่อการทำงานในแบบของการ Remote Working เรียนรู้ที่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีส่วนในการรับ-ส่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความเคยชินกับการทำงานที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากัน แต่ยังสามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานให้คงประสิทธิภาพตามเดิม

     3. New Performance

    นอกจากคน Gen R จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน หรือการเพิ่มทักษะในงานใหม่ๆ แล้วนั้นพวกเขาเหล่านี้ยังจะต้องมีการเข้าใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้นในสภาพแวดล้อมของการทำงานระยะไกลเพราะคน Gen R จะชื่นชอบการทำงานในระยะไกลมากกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตารางเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นและเทคโนโลยีสามารถมีส่วนช่วยให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพถึงแม้จะเป็นการทำงานที่บ้าน

“…ไม่ว่าโลกของการทำงานจะมีการพัฒนาที่แปลกใหม่หรือไม่สามารถคาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นี้ถือเป็นจุดของการกำเนิดของยุคใหม่พร้อมกับ Generation ใหม่ๆ อย่าง Generation R ที่เป็นความต่างระหว่างรุ่นที่กำลังสูญเสียและเกี่ยวข้องคล้ายคลึงกันของ Generation R และพวกเขาเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของอนาคตการทำงาน…”

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »