Skip to content

Table of Contents

5 วิธีคิด ที่ส่งผลดีต่อชีวิตในอนาคต

เชื่อว่าเรื่องความคิดหรือมุมมองถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน การที่เรามีมุมมองความคิดที่ดีก็จะส่งผลทำให้เราได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีในอนาคตเช่นกัน ดังนั้นเราต้องเริ่มเปลี่ยนมุมมองของเรา เพื่อส่งผลดีต่อชีวิติในอนาคตด้วย 5 วิธีดังนี้

1.หยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น การที่นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เราหมดพลังในการทำสิ่งนั้น เพราะเรารู้สึกว่าต้องแข่งกับคนที่เรากำลังเปรียบเทียบอยู่เสมอ เราต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่โดยการชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จให้เขาเป็นแบบอย่างในการทำสิ่งนั้นและคิดเสมอว่าสักวันเราจะทำให้ได้แบบนั้น เพื่อสร้างพลังให้กับตัวเอง

2.หยุดมองโลกในแง่ลบ การที่เราดำรงชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ลบจะทำให้สภาพจิตใจเราย่ำแย่ ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต เราต้องเปลี่ยนมุมมองตัวเองใหม่ ให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงมีความสุขในวันที่เจอเรื่องราวดีๆ รู้สึกเศร้าในวันที่เจอเรื่องราวแย่ๆ ให้คิดว่าเมื่อเราเจอเรื่องแย่ๆคือประสบการณ์ที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และจะไม่ทำให้ผิดพลาดแบบนี้อีก

3.หยุดคิดว่าตัวทำไม่ได้ การที่เราตอกย้ำตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้ จะทำให้แรงขับเคลื่อนในตัวเราหมดลงไปด้วย ดังนั้นเราต้องคิดเสมอว่าเราทำได้ การที่เราให้กำลังใจตัวเองคือหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์มีพลังในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ เพราะจะทำให้เกิดแรงพยายามที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

4.เชื่อมั่นในตัวเอง การที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆเราต้องมีความมั่นใจในตัวเอง เพื่อทำสิ่งนั้นๆออกมาได้อย่างเต็มกำลัง แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหากตัวเองผิดพลาดต้องยอมรับความจริงและพร้อมจะแก้ไขเสมอ ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว

5.ลดความคาดหวัง การที่เราคาดไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปทั้งตัวเองและคนรอบข้าง จะทำให้เรารู้สึกท้อแท้เมื่อไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ เราควรเผื่อใจไว้สำหรับความผิดพลาดด้วย เพื่อให้ยังเหลือพลังในการลุกขึ้นยืนและสู้อีกครั้ง จนกว่าจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ

ลองนำ 5 วิธีคิดตามแบบฉบับ Trust Vision ในการช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองในการใช้ชีวิต เชื่อได้เลยว่าคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลดีต่ออนาคตได้อย่างแน่นอน

http://www.trust-vision.co

Facebook : trust vision

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง