Skip to content

Table of Contents

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “

   ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น first impressionในการทำให้บุคคลอื่นรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเจอ ทำให้มีโอกาสได้ทำความรู้จักรวมไปถึงมีโอกาสในการร่วมสนทนาเรื่องของธุรกิจ

เริ่มสร้างบุคลิกภาพที่ดีด้วย 5 วิธีในการสร้างบุคลิกภาพ เพื่อเปิดรับโอกาสที่ดีในอนาคต

1.การแต่งกาย การแต่งกายที่รู้จักกาลเทศะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก ควรรู้ว่าสถานที่นี้ควรแต่งตัวแบบใด เช่นในการเข้าร่วมประชุมคุยธุรกิจกับผู้ใหญ่ เราควรแต่งตัวให้สุขภาพเรียบร้อยสีสันไม่จัดจัดจ้านจนเกินไป เพื่อแสดงถึงการให้เกียรติผู้ร่วมประชุม

2.น้ำเสียงการพูด คือสิ่งที่เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ โดยเวลาพูดคุยต้องใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความมั่นใจคำพูดต้องฉะฉานชัดถ้อยชัดคำและมีระดับน้ำเสียงที่เหมาะสมไม่ดังเกินไปหรือเบาจนเกินไป เพื่อแสดงให้คู่ร่วมสนทนามั่นใจในคำตอบที่ได้รับและที่สำคัญไม่ควรถามคำถามซ้ำๆ บ่อยจนเกินไป เพราะจะสร้างความรำคาญใจให้แก่คู่ร่วมสนทนาได้

3.การวางตัวที่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญไม่แพ้อื่นๆคือการแสดงออกทางกายภาพ เช่นการสบตาคู่ร่วมสนทนา,ยกมือเพื่อร่วมออกความคิดเห็นรวมไปถึงการพยักหน้า เพื่อแสดงออกว่าเรากำลังตั้งใจฟังคู่ร่วมสนทนาและไม่ควรลับสายตาคู่ร่วมสนทนาหรือทำเมินเฉยระหว่างร่วมสนทนากับผู้อื่น

4.การยืน เดิน นั่ง ที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่ดีต้องเสริมสร้างตั้งแต่การยืน เดิน นั่ง ที่สุภาพและเหมาะสม เช่นการยืนควรยืนให้สง่าผ่าเผยหลังตรงไม่ปล่อยให้ตัวเองยืนหลังค่อม การนั่งไม่ควรเปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆหรือขยับตัวไปมาระหว่างร่วมสนทนา เพราะจะทำให้เสียบุคลิกภาพ การเดินต้องเดินอย่างมั่นใจไม่เดินก้มหน้าต้องอกผายไหล่ผึ่ง เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี

5.การแต่งหน้าและทำผมที่เหมาะสม มีส่วนสำคัญในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ การแต่งหน้าสำหรับผู้หญิงต้องพองามสีสันไม่จัดจ้านจนเกินไป แต่งหน้าให้พอมีชีวิตชีวาและการทำผมให้เรียบร้อยสวยงาม จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นเมื่อออกไปพร้อมเจอกับบุคคลอื่น 

ดังนั้นในปัจจุบันเรื่องของความรู้ความสามารถคือพื้นฐานในการทำงาน แต่สิ่งที่จะเข้ามาส่งเสริมให้ได้รับโอกาสมากขึ้นคือเรื่องของบุคลิกภาพลองนำวิธีการสร้างบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับ Trust vision ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและเพื่อเปิดรับโอกาสดีๆที่จะตามมาในอนาคต

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง