Skip to content

Table of Contents

7 เทคนิคสร้าง first  impression ในการร่วมงานกับบุคคลอื่น

     ปัจจุบันเรื่อง first impression ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานในยุคนี้ เพราะเราต้องพบเจอกับบุคคลอื่นและต้องร่วมงานกับทางบุคคลอื่นเสมอ จะทำอย่างไรให้เขารู้สึกประทับใจและอยากร่วมงานกับเรา การที่เรามี first impression ที่ดี จะส่งผลให้การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและเป็นที่รักของทุกคน ด้วย 7 เทคนิคการสร้าง first impression

7 เทคนิคการสร้าง first impression ที่ดีดังนี้

1.การแต่งกายที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การแต่งกายจะช่วยเสริมสร้าง first impression ที่ดีได้ หากเราแต่งกายอย่างเหมาะสม สะอาดเรียบร้อยรู้กาลเทศะ จะทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเจอและอยากร่วมงานด้วย ดังนั้น เรื่องการแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่คู่ร่วมสนทนามองเห็นและพิจารณาว่าเราเป็นคนอย่างไรผ่านสิ่งที่เขามองเห็น ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสในการสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเจอ ทุกครั้งที่มีการนัดพบกับบุคคลอื่นเราต้องใส่ใจในการแต่งกายมากยิ่งขึ้น

2.รอยยิ้ม ที่จริงใจ  ถัดจากเรื่องการแต่งกาย ก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วย รอยยิ้ม จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นในการมัดใจคู่ร่วมสนทนา จะทำให้บรรยากาศในการสนทนาดูผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด และผ่านไปได้อย่างราบรื่นมีแต่ความประทับใจเกิดขึ้นในการร่วมงานในครั้งนั้น

3.กล่าวทักทาย อย่างสุภาพ การที่เราพบเจอกับบุคคลอื่นการกล่าวทักทายก่อน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สามารถทำให้คู่สนทนาตกหลุมรักเราได้ไม่ยาก และจะทำให้คู่ร่วมสนทนาอยากร่วมพูดคุยต่อในหัวข้ออื่นๆ การกล่าวทักทายก่อนจะเป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มสนทนา เพราะจะเป็นการทำลายกำแพงระหว่างกันได้ดีเลยทีเดียว

4.ยกมือไหว้ นอกจากการกล่าวทักทายแล้ว การยกมือไหว้เพื่อสร้างความเอ็นดู จากคู่ร่วมสนทนากรณีที่ผู้ร่วมสนทนามีอายุมากกว่าเรา การยกมือไหว้เป็นมารยาทพื้นฐานของคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด เพื่อเรียกความเอ็นดูจากคู่ร่วมสนทนา

5.การแสดงกิริยาเหมาะสม การแสดงออกด้านกิริยาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ไม่ว่าเป็นการแสดงออกด้านท่าทาง คำพูด หรืออื่นๆ เราควรแสดงออกมาอย่างสุภาพและควรคิดก่อนพูดเสมอ ไม่ควรลนลานในคำตอบ เพราะอาจจะสร้างความไม่มั่นใจให้กับคู่ร่วมสนทนาได้

6.การพูดจาฉะฉาน การที่เราพูดจาฉะฉานมั่นใจ ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมสนทนาได้ การใช้น้ำเสียงที่หนักแน่นและเหมาะสมยิ่งจะช่วยเพิ่มความสนใจและดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ควรมีการฝึกสอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองมากยิ่งขึ้น

7.การมีทัศนคติดี นอกจากการที่เราพูดจาฉะฉานแล้วสิ่งที่จะเข้ามาช่วยดึงดูดผู้ร่วมสนทนาของเราได้มากยิ่งขึ้น คือเรื่องของ มุมมองหรือทัศนคติ เราไม่ควรแสดงทัศนคติที่แย่ๆออกไป ทุกคนอยากร่วมสนทนากับคนที่มีทัศนคติที่ดีคนที่เป็นพลังบวก การที่เราจะเข้าถึงใครสักคนได้อย่างแท้จริงคือการแสดงทัศนคติทางด้านบวกออกมา เพื่อเป็นพลังบวกให้แก่กัน

     ดังนั้นการที่เราจะสร้าง  first impression ที่ดีได้ คือการนำ 7 เทคนิคนี้มาปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับบุคคลอื่นและทำให้ตนเองเป็นที่รักของผู้ร่วมสนทนาต่อไป

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง