Skip to content

Table of Contents

…ถือได้ว่า Growth Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับองค์กรในยุคสมัยนี้ องค์กรที่มีพนักงานที่มี Growth Mindset มากจะทำให้องค์กรมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ แต่จริง ๆ แล้ว Growth Mindset คืออะไร วันนี้เราลองมาทำความรู้จักกันค่ะ…

       Growth Mindset หรือ กรอบแนวความคิด ทัศนคติในเชิงบวก ทัศนคติที่เชื่อในการพัฒนาความรู้ความสามารถผ่านการเรียนรู้และความพยายามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกับ Fixed Mindset ที่เชื่อว่าความสามารถหรือความฉลาดนั้นเป็นพรสวรรค์ที่มีจำกัด จึงไม่สามารถพัฒนาต่อได้ ซึ่งต่างกับแนวคิดของ Growth Mindset ที่พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาอะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ท้าทาย สนุกกับในทุกปัญญาที่เจอและพร้อมที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดการพัฒนาในตัวเองและต่อองค์กร

         เนื่องจากการสร้าง Growth Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาตัวเอง เพราะกว่าที่คน ๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆ เพราะหนทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือสวยงามเสมอไป แต่ต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อและทัศนคติแบบ Growth Mindset ซึ่งจะสร้างได้อย่างไรนั้น ตามมาดูกันค่ะ

      1. การทำสิ่งใหม่ๆ

       การลองลงมือทำอะไรที่ท้าทายในตัวเอง หรือลงมือทำสิ่งที่ตนเองไม่เคยทำเพื่อฝึกฝนศักยภาพของตนเองและช่วยให้ตนเองหลุดออกจากกรอบของการไม่กล้าลงมือทำสิ่งอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาในความรู้ความสามารถของตนเองไม่ให้หยุดนิ่ง

      2. จดบันทึก

       พยายามจดบันทึกในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าเป็นในเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีเพื่อที่จะนำมาทบทวนในสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดเพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่รอบคอบมากยิ่งขึ้น

       3. เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

การไม่หยุดเรียนรู้หรือไม่หยุดการพัฒนาในตนเองถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคน Growth Mindset เพราะสมองของคนเราจะไม่หยุดการพัฒนาจะเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของชีวิต

       4. พูดคุย

แหล่งความรู้ที่ดีอาจจะมาในแบบของคนที่เก่งกว่า การที่เราหมั่นพูดคุยกับคนที่เก่งกว่าก็จะยิ่งทำให้เราได้รับข้อมูลที่ดี เพื่อเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆจากคู่สนทนาเพื่อที่จะได้นำแนวทางของความคิด ไอเดียที่ได้จากคู่สนทนามาต่อยอดในการทำงาน เพื่อที่งานจะได้ออกมาดีและประสบความสำเร็จได้

       5. Positive Thinking

การมีความคิดหรือทัศนคติในเชิงบวกหรือการพูดในเชิงบวกเสมอ แม้จะมีวันที่แย่ๆหรือช่วงเวลาที่ไม่เป็นใจเพราะการที่สะกดความคิดให้โฟกัสแต่สิ่งดีๆก็จะเป็นการฝึกจิตให้แข็งแรง สามารถคิดงานหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอให้ราบรื่นและผ่านไปได้ด้วยดี

       6. เปิดในรับ Feedback

การ Feedback อย่างตรงไปตรงมาสามารถทำให้เราเกิดการพัฒนาตัวเองได้ดี เพราะจะทำให้เรารับรู้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือทัศนคติต่อ Feedback ในทางลบ การเปิดใจต่อคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นจะเป็นตัวช่วยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกท้อแท้ที่เกิดจากคำติเตียนเหล่านั้น ให้กลายมาเป็นความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปอย่างถูกทิศทาง

การสร้าง Growth Mindset ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากเป็นเรื่องของการปลูกฝังและย้ำเตือนการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับตนเอง จัดการกับความล้มเหลวของตนเอง และสร้างโอกาสเพื่อพัฒนาต่อ การสร้าง Growth Mindset ไม่ใช่เฉพาะตนเองเท่านั้น คนรอบข้างเองก็สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดนี้ไปพร้อม ๆ กันเพื่อสร้างองค์กรแห่ง Growth Mindset

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »