Skip to content

Table of Contents

ทักษะการปรับตัว (Adaptability)  กับการทำงานในยุคปัจจุบัน

ทักษะการปรับตัว (Adaptability) กับการทำงานในยุคปัจจุบัน เพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในที่จะเกิดขึ้น การทำงานในยุคปัจจุบัน และสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีโรคระบาดแบบนี้ ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะความสามารถในการปรับตัวนั้นจะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ทำให้คนที่มีทักษะการปรับตัวจะกลายเป็นคนที่ได้เปรียบในการทำงานและความสามารถในการปรับตัวนั้น เราทุกคนสามารถที่จะสร้างหรือพัฒนาได้ เราจะพาไปดูกันว่าเรานั่นสามารถที่จะสร้างและพัฒนาทักษะการปรับตัวได้อย่างไรบ้าง

ความสามารถในการปรับตัว

คนที่มีความสามารถในการปรับตัว ไม่ใช่คนที่เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา แต่จะเป็นคนที่มีความสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม และกล้าที่จะเริ่มต้นทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้แล้วยังกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอีกด้วย เพื่อนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไข ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งไว้ ช่วยให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาได้อย่างดี ปรับมุมมองให้แตกต่างจากเดิม เพื่อที่จะมองเห็นโอกาสในการปรับตัว และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างด

จะสร้างความสามารถในการปรับตัวได้อย่างไร

1. รู้จักเปิดใจเพื่อรับสิ่งใหม่

การเปิดใจเป็นสิ่งแรกในการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นสิ่งที่สำคัญในการปรับตัวในการทำงาน เพราะในการทำงานนั้น เราพบกับผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือวงสังคมใหม่ๆ ทำให้เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักเปิดใจให้กว้างเพื่อสร้างมิตรภาพใหม่และเรียนรู้สิ่งใหม่จากพวกเขา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.รับฟังคำวิจารณ์

คำวิจารณ์อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆ คนรู้สึกไม่ชอบ บางครั้งอาจจะส่งผลทำให้รู้สึกท้อแท้ในการทำงานได้ แต่การรับฟังคำวิจารณ์อย่างรอบด้านและนำมาวิเคราะห์นั้นก็จะสามารถสร้างเป็นแรงผลักดันและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะรับฟังคำวิจารณ์ได้อย่างดี จะสามารถช่วยให้เราและทีมประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้เช่นกัน

3.Growth Mindset

คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในการทำงานหรือการปรับตัวในชีวิตประจำวันก็ตาม เพราะคนที่มี Growth Mindset จะพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยในการผลักดันขีดจำกัดของตัวเอง และพร้อมรับคำวิจารณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตัวเองสามารถพัฒนาได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดไอเดียให้มีความหลากหลาย และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน

4.เป็นผู้รับฟังที่ดี

การเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับไอเดียต่างๆ ใหม่ๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไอเดียในกรอบหรือไอเดียนอกกรอบก็ตาม ซึ่งคนที่ปรับตัวเก่งก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อเปิดใจรับสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาปรับเทคนิคการทำงานของตัวเอง อีกทั้งยังช่วยสร้างความกระตือรือร้นเพื่อให้อีกฝ่ายประทับใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นจะต้องตั้งใจรับฟังสิ่งที่ต้องการจะสื่อ รู้จักตีความ ประเมินค่า และตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ฟัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้พูดกำลังเสนออยู่

  

''ความสามารถในการปรับตัว ยังเชื่อมโยงกับมุมมองในด้านต่างๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์และทางด้านสังคม มุมมองในด้านบวก ทัศนคติ ไปจนถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะเมื่อเราทุกคนมีทักษะในการปรับตัว เราก็จะสามารถพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ โดยเฉพาะในด้านของการทำงาน''

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง