Skip to content

Table of Contents

พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร

 “พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร” ต้องปฏิบัติอย่างไร? การบริหารในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ การพัฒนาคนในองค์กร มีความแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบโครงสร้างในการจัดการของแต่ละที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการหรือแม้แต่การทำงานเองก็ตาม สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นจุดเด่นของการทำธุรกิจในปัจจุบันเพราะไม่มีมีรูปแบบการตายตัว เพราะแต่ละองค์กรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยู่เสมอเพื่อรองรับรองงานที่มีการเปลี่ยนแปลงบางคนต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าสร้างทักษะใหม่ๆในการทำงานด้านอื่นๆด้วยนี่เองคือความสำคัญอย่างมาก

          ในแต่ละบริษัทต้องมีบุคลากรที่ต้องให้คำแนะนำในส่วนต่างๆและมีความชำนาญในส่วนนั้นเพื่อคอยชี้แนะหรือคอยให้ข้อความคิดเห็น ต่อผู้ที่ยังด้อยประสบการณ์หรือต้องการฝึกฝนทักษะด้านอื่นๆ หรืออาจจะใช้วิธีเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เป็นต้นว่าคนนี้หากได้รับการเสริมทักษะในเรื่องนี้จะทำให้เขาสามารถทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นหรือเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรได้อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เขากลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้รุกหน้าและเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจต่อไป

อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัว แต่อาจจะมีหลายแนวทางที่ผู้คนนำมาใช้แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แอดจึงอยากนำมาแชร์ต่อลูกเพจ เพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสำหรับคุณและองค์กรของคุณ ดังนี้

แนวทางพัฒนาที่เหมาะสำหรับคุณและองค์กร

1. ทำความเข้าใจเป้าหมายขององค์กร

ก่อนอื่นไม่ว่าเราจะเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ หรือเป็นพนักงานเก่าอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกคือทิศทางเป้าหมายขององค์กรว่าคืออะไร เพื่อที่จะได้มุ่งในการพัฒนาพนักงานในแต่ละคนได้อย่างตรงจุด องค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับจุดแข็งของพนักงานเพราะสามารถส่งเสริมและนำมาต่อยอดได้ต่อ อย่ามัวแต่เสียเวลากับการหาทางแก้ปัญหาในจุดอ่อนมากจนเกินไป เพราะคนเราไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องเสมอไป ดังนั้นเสริมให้เขาลองทำในสิ่งที่ชอบ หรือสิ่งที่เขานั้นถนัดยิ่งๆขึ้นไป และสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อองค์กรมากขึ้น

2. สำรวจพนักงานว่าใครต้องพัฒนาในเรื่องใดบ้าง

การเริ่มรับพนักงานใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในองค์กรเราอาจจะต้องมีการทำแบบสำรวจถึงความสามารถที่ตัวพนักงานมีว่าคนไหนอ่อนด้อยในทักษะทางด้านใดบ้างเพื่อที่จะได้ส่งเสริมหรือเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับพวกเขามากขึ้น หรือใช้วิธีการให้หัวหน้างานสำรวจลูกน้องของตนเองว่าคนไหนควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง จากนั้นจึงมองหาช่องทางที่เขาจะสามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นได้ เช่น การจัด Training หรือส่งไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกองค์กร เป็นต้น

 

3. มีวางแผนการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวคู่กันไป

ถึงแม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวเอาไว้ แต่การตั้งเป้าการพัฒนาในระยะสั้น ๆ นั้นเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกัน เพราะการตั้งเป้าหมายระยะสั้นๆนั้นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนานั้นค่อย ๆ ขยับเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวตามที่เรากำหนดไว้ได้ทีละขั้น ดังนั้นอย่ามองข้ามการวางแผนระยะสั้นสำหรับปีต่อๆไป ควบคู่ไปกับแผนระยะยาวสำหรับอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย

 

4. กำหนดมาตรฐานการในประเมินความสำเร็จของงาน

การที่เรากำหนดว่าเราจะวัดความสำเร็จได้อย่างไร การกำหนดเป้าหมายที่ไม่สามารถคาดถึงผลที่ได้ ย่อมเป็นสิ่งที่ยากที่จะใช้ในการจูงใจพนักงานให้เกิดความปรารถนาในการพัฒนา รวมทั้งความสามารถของพวกเขาเอง ดังนั้น ลองตั้งเป้าหมายแล้วต้องดูด้วยว่าจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร โดยอาจมีการประเมินผลในระยะสั้น ๆ เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือ ทุก ๆ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป้าหมายของเรายังคง และยังคงเป็นสิ่งที่เรานั้นล้วนปรารถนา

5. ลงมือทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

เมื่อเราได้ลองตั้งเป้าหมายและได้รู้ถึงเป้าหมายของตนเองแล้วนั้น เราก็จะพบกับความสำเร็จได้ยากหากเรานั้นไม่ลงมือทำ และแผนการที่เราวางไว้อาจจะไม่สำเร็จเลยหากขาดการช่วยเหลือของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งยังขาดการติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นทำการกำหนดลำดับขั้นในการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นตัวช่วยในการเตือนตัวเราเองให้ลงมือทำตามแผนที่วางไว้เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ

สิ่งเหล่านี้เอง หากองค์กรได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติหรือความชำนาญเฉพาะทางเข้ามาพัฒนาในองค์กรนั้นๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น อย่างที่รู้กันว่าธุรกิจในปัจจุบันมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาบริษัทไหนที่ไม่มีความสามารถในการพัฒนาไม่ว่าจะในเรื่องการจัดการหรือแม้แต่เรื่องของคนให้ทันต่อความต้องการของตลาดก็จะไม่มีศักยภาพในการทำงานหรือไม่มีโอกาสในการแข่งขัน

สามารถอ่าน content ที่น่าสนใจได้ที่ เครื่องมือในการพัฒนาบุคลกร ที่นิยมใช้ในองค์กร

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »