Skip to content

Table of Contents

เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ที่นิยมใช้กันในองค์กร

“เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ที่นิยมใช้กันในองค์กร”เป็นอย่างไร? การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะว่าในปัจจุบันนี้ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็ก้าวกระโดดมากอีกด้วย การที่องค์กรมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตถือเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอย่างมากในยุคปัจจุบัน และสิ่งที่สำคัญก็คือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ทันกับโลกในอนาคต การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่องค์กรมองข้ามไม่ได้เลยก็ว่าได้ เพราะการที่เรามีบุคลากรที่มีศักยภาพนั่น จะส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตได้ด้วยเช่นกัน และเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กร ที่นิยมใช้กันก็คือ

Training

เป็นเครื่องมือที่หลายๆ องค์กรนิยมใช้กัน เพราะทำได้ง่าย แค่เพียงมีงบประมาณก็สามารถส่งพนักงานไป Training ได้ในสายงานของตนเองได้   ไม่ยุ่งยากในการดำเนินการในเรื่องนี้มากพอที่จะพัฒนาพนักงาน แต่การฝึกอบรมนั้น สิ่งที่พนักงานจะได้รับกลับมาก็แค่เพียงความรู้เท่านั้น ถ้าเราอยากพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมพนักงานให้ได้จริงๆ การฝึกอบรมจะไม่ได้ผล

Hand On

เป็นอีกเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรหรือพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานใหม่ ซึ่งวิธีการนี้ก็คือการสอนแบบจับมือทำนั่นเอง วิธีการนี้เป็นวิธีการพัฒนาพนักงานที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร เพราะเป็นการสอน แนะนำ และให้ทำงานจริง พร้อมกับการฝึกฝนไปพร้อมกับการทำงานจริงๆ ซึ่งก็จะทำให้พนักงานได้ทักษะในการทำงานจริงๆ

Conceptual Ability

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานโดยการมอบหมายงานที่ท้าทาย  และเป็นงานที่ยากขึ้นในสายงานให้กับพนักงาน เป็นวิธีการพัฒนาพนักงานที่จำเป็นต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้า  ว่าภายใน ปีนี้จะพัฒนาด้านใดให้กับพนักงาน แล้วจึงนำมาเชื่อมโยงกับงานที่จะมอบหมายในปีนั้นๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสใช้ความรู้ทักษะใหม่ๆ นั้นๆ การมอบหมายงานให้ทำนั้น จะเป็นการฝึกทักษะในการทำงานของพนักงานให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และมีความรู้ด้านใหม่ๆ มาพัฒนาองค์กรได้อีกด้วย

'' ดังนนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ที่องค์กรไม่ควรมองข้าม ถ้าอยากทราบว่าพนักงานขององค์กรควรมีการพัฒนาอย่างไรให้ตรงจุด Trust Vision เรามีคำตอบให้กับคุณ ''

สามารถอ่าน content ที่น่าสนใจได้ที่ พัฒนาองค์กรไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง