Skip to content

Table of Contents

Creativity at Work

Creativity at Work คือ ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นอีกความจำเป็นหนึ่งที่ช่วยองค์กรเติบโต และสร้างคุณค่าทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโตด้วย บริษัทที่มีการพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถทำให้พนักงานมีแนวทางใหม่ๆในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ ท้าทายความคิดของพวกเขาเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคน Growth Mindset ซึ่งสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 

Creativity หรือ ความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ๆ ออกมา ทางเลือกใหม่ การแก้ปัญหา แนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่างกันไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในแบบเดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานได้เมื่อพนักงานขององค์กรมีความคิดใหม่ๆที่มีประโยชน์และตรงตามเป้าหมายขององค์กรแล้วพวกเขาก็จะสามารถคิดค้นในการผลิตผลงานใหม่ๆออกมา เช่น การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ คิดการบริการใหม่ คิดแผนการตลาดใหม่ รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการทำงานแบบใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆ

สร้างความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์

          เราแต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์ในตัวเอง แต่ละคนมีความสามารถที่จะคิดและสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ และไม่ต้องสงสัยในตัวเอง แต่ให้สงสัยไอเดียที่เราคิด จากนั้นลองทำการทดสอบไอเดียดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่า ความกลัวที่จะทำผิดพลาดมันจะทำให้เรากลัวที่จะลงมือทำต่อ ความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้เอาชนะความกลัวนั้นได้ ยอมรับว่ายังไงเราก็ต้องทำผิดพลาด โดยไม่ต้องอายและไม่จำเป็นที่จะต้องปกปิดความผิดพลาดนั้น

ความคิดสร้างสรรค์จากการทำงานร่วมกัน

          หลายๆคนอาจจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์อาจจะเกิดแค่กับใครสักคนที่เรามองเขาว่าเก่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานต่างๆ ไม่ได้เกิดจากการคิดของคนคนเดียว แต่งานจะออกมาดีหรือสำเร็จย่อมเกิดจากการทำงานร่วมกันไม่ว่าเป็นแบบคู่หู หรือเป็นทีมก็ตาม ถึงแม้งานจะออกมาแค่ชิ้นเดียวแต่ผลงานเหล่านั้นย่อมได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดความบุคคลอื่นๆเสมอ

เพราะยุคนี้ไม่ได้มี ด้านคุณภาพ ที่ธุรกิจต้องใส่ แต่ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีถาโถมเช่นนี้ คนเรายังมีจุดแข็งที่ได้เปรียบเทคโนโลยีอยู่มาก อย่างทักษะ “Creativity” นั่นเอง

ว่ากันว่า Creativity เป็นทักษะของมนุษย์ที่ “จำเป็น” และ “สำคัญที่สุด” ในปี 2022

สาเหตุที่ทำให้ “ความคิดสร้างสรรค์” กลายเป็นทักษะสำคัญ ก็เพราะ…

– ช่วยปลดล็อกศักยภาพด้านการคิดสร้างสรรค์ให้ผู้นำและบุคลากรภายในองค์กร

– เพื่อเพิ่มผลผลิตทางธุรกิจ

– กระตุ้นและเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ

– เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดการเติบโตของรายได้ รวมถึงสร้างกำไรให้องค์กรได้ จากการเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ เพราะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มยอดขาย ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการขายหรือแม้แต่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

ลักษณะแบบไหนคือคนที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

1.โหยหาประสบการณ์ใหม่ๆ

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะทำกิจกรรมหลายๆอย่างพร้อมกันไป มักมองหาโอกาสสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่อยู่เสมอ กระตุ้นความคิดให้กระตือรือร้นตลอดเวลา

2.ทำตามความฝันตัวเอง

เราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นหลายเท่าหากคุณกำลังทำงานที่รัก และเลือกงานตามความฝันของตัวเอง ไม่ว่าเส้นทางไปสู่งานนั้นจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม หลายครั้งที่เราอาจถูกบอกให้หางานดีๆ ทำ แต่จงเชื่อเถอะว่าหากเลือกที่จะทำตามความฝันแล้ว สิ่งที่ได้กลับมาในท้ายที่สุดนั้นเป็นมากกว่างานดีๆ แน่นอน

3.มั่นใจ

ปัญหาอย่างหนึ่งของใครหลายคนคือไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง และไม่พร้อมที่จะรับมือกับการ Comment เชิงลบ สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญในการพาเราก้าวข้ามผ่านไปได้ก็คือตัวเราเอง หากก้าวข้ามความไม่มั่นใจและพร้อมเผชิญความผิดหวังในโลกนี้ได้ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมมีมากกว่าคนที่จงมองข้ามความสำเร็จของตนเองเพียงเพราะขาดความมั่นใจ

ดังนั้นการวางแผนในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ การรอเวลารออารมณ์คือข้ออ้างของความขี้เกียจ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นศัตรูของตัวเอง

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง