Skip to content

Table of Contents

Curiosity เพราะความอยากรู้ การเรียนรู้สิ่งใหม่จึงเริ่มขึ้น

 ความอยากรู้ ( Curiosity ) คือคุณลักษณะของผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ และมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ความอยากรู้อยากเห็นหรือความสงสัย ความต้องการหรือความปรารถนาที่จะรู้ เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราออกไปค้นหาความแปลกใหม่หรือสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ บุคคลที่มีความอยากรู้อยากเห็นจึงมักจะชอบออกไปสำรวจหาไอเดียใหม่ ๆ ออกไปหาประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำเดิม นอกจากนั้นยังมีความต้องการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง

 การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความคาดหวังให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้คนวัยทำงานอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต คนทำงานทุกคนคงไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกวันของการทำงานและองค์กรทุกวันนี้ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยู่ไม่น้อย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความคาดหวังให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้คนวัยทำงานอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต คนทำงานทุกคนคงไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกวันของการทำงานและองค์กรทุกวันนี้ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยู่ไม่น้อย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งได้

การเกิดขึ้นของสิ่งใหม่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความคาดหวังให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใหม่ เพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้คนวัยทำงานอย่างเราต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ความรู้ต่าง ๆ อยู่รอบตัวเราเสมอ และการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต คนทำงานทุกคนคงไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในทุกวันของการทำงานและองค์กรทุกวันนี้ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยู่ไม่น้อย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งแข่งขันได้

โลกการทำงานปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากขึ้น หากเรามีความสามารถในระดับธรรมดา แน่นอนว่าสักวันหนึ่งอาจมีใครขึ้นมาแทนที่เราก็ได้ เพราะการที่เราทำแต่ในสิ่งที่คนอื่นก็ทำได้ ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งในการทำงาน เพราะหากวันหนึ่งเงินเดือนเราสูงมากขึ้น หลายๆองค์กรอาจจะเลือกมองหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันกับเราที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินเดือนที่สูงเท่าเรา แถมเด็กรุ่นใหม่พร้อมเรียนรู้งานและมีไฟในการทำงานมากกว่า มาแทนที่เราได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกฝนทักษะเพิ่มความสามารถและนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ ก็จะทำให้เรามีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ จนองค์กรไม่ยอมปล่อยให้เราหลุดมือไปแน่นอน

3. ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งเป็นผู้ให้

การแบ่งปันความรู้ ทักษะการสอนคนอื่นๆให้เก่งขึ้นนับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากการเรียนรู้ เมื่อรู้เรื่องใดก็ถ่ายทอดบอกต่อแก่ผู้คนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรา การถ่ายทอดความรู้ยังถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีในการจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี ยิ่งบุคลากรในองค์กรแต่ละคนได้ฝึกฝนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้กันเองได้มากเท่าไหร่นั้นองค์กรก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น แถมยังเป็นผลดีให้แก่องค์กรของเราอีกด้วย

แล้วเราจะสร้างให้ผู้เรียนรู้เกิดความอยากรู้อยากเห็นได้อย่างไร?

การฝึกสังเกตและตั้งคำถาม – การตั้งคำถามคือการที่เราพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกสงสัย ฝึกตั้งคำถามอย่างลึกซึ้ง แล้วไปค้นคว้าหาคำตอบ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยใฝ่รู้ให้เราได้ค่ะ  

การเรียนรู้ก็ถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราทุกคน เพราะคนทำงานทุกคนคงไม่มีใครอยากย่ำอยู่กับที่ ต้องมีการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม “จงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว” ที่คอยจะตักตวงความรู้ ทักษะความสามารถเพิ่มมากขึ้นมากเรื่อยๆ เพราะเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อนำมาปรับใช้ในทุกวันของการทำงาน และองค์กรทุกวันนี้ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วการเรียนรู้กับการทำงานจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง