Skip to content

Table of Contents

การทำงานอย่างชาญฉลาด work intelligence

การทำงานอย่างชาญฉลาด work intelligence เป็นอย่างไร? ทุกวันนี้ในการทำงานหลายๆ ครั้งของเรา มักจะได้เจอกับปัญหาหรือหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่หนักหนาสาหัสด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงให้มากๆ ก็คือการวางแผนก่อนลงมือทำ และทบทวนผลจากการทำงานทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการรู้จักนำ Inlelligence ที่มีอยู่ออกมาช่วยในการทำงาน หรือเรียกว่า การทำงานอย่างชาญฉลาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพื่อช่วยให้งานหนักกลายเป็นเรื่องที่ไม่หนัก บางครั้งการทำงานหนักอาจไม่ดีนัก เพราะว่าการทำงานอย่างชาญฉลาดจะดีกว่าเสมอเพราะเมื่อเจอกับปัญหาก็จะรู้จักที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาที่ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้ประสิทธิภาพนั่นเอง

          ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ทำงานอย่างหนัก โดยที่พวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักวิธีการวางแผนงาน การจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ พวกเขาทำงานตามแบบที่เคยมีไว้ โดยที่ไม่หาวิธีที่จะลดงานหรือลดแรงของตนเอง ในขณะที่คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาด จะมีวิธีการทำงานที่ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเสมอ

           ตัวอย่างเช่น บริษัทให้พนักงาน A กับ พนักงาน  B  ทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท พนักงาน A ใช้วิธีการทำการตลาดโดยการเดินตามบ้านเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และแจกโปรชัวร์ ในขณะที่พนักงาน B ทำการตลาดแบบออนไลน์ โปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจำนวนมากขึ้นได้อย่างง่ายด่าย และรวดเร็ว บางครั้งการทำงานอย่างชาญฉลาดมันอาจไม่ใช้วิธีที่ดี แต่เป็นวิธีที่ดีกว่านี้ แตกต่างและเป็นนวัตกรรมใหม่ นั่นเป็นวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

มาดูองค์ประกอบที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาด

  1. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง พวกเขาจะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และพวกเขาไม่หยุดที่จะหาความรู้ให้ตนเอง
  2. เพิ่มทักษะในการทำงาน นอกจากพวกเขาจะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาพวกเขายังนำความรู้นั่นมาพัฒนาจนเกิดเป็นทักษะให้กับตนเองได้อีกด้วย
  3. สร้างจุดแข็งในการทำงาน และที่สำคัญพวกเขายังรู้ว่าตนเองมีจุดแข็งและจุดอ่อนในการทำงานอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ถูก
  4. รู้วิธีการปรับตัวได้อย่างดี ในยุคปัจจุบันการทำงาน การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่าง คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาจะรู้วิธีการปรับตัวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และพวกสามารถที่จะผ่านมันไปได้อย่างง่ายด่าย

"ดังนั้นถ้าเราทำงานอย่างคนฉลาดแน่นอนว่า การทำงานของเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ลองนำไปปรับใช้กับการทำงานของทุกคนดูนะคะ"

สามารถเข้าไปอ่าน content ที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ Social Intelligence ความฉลาดทางสังคม

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »