Skip to content

Table of Contents

การทำงานอย่างชาญฉลาด work intelligence

การทำงานอย่างชาญฉลาด work intelligence เป็นอย่างไร? ทุกวันนี้ในการทำงานหลายๆ ครั้งของเรา มักจะได้เจอกับปัญหาหรือหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่หนักหนาสาหัสด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงให้มากๆ ก็คือการวางแผนก่อนลงมือทำ และทบทวนผลจากการทำงานทุกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการรู้จักนำ Inlelligence ที่มีอยู่ออกมาช่วยในการทำงาน หรือเรียกว่า การทำงานอย่างชาญฉลาดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพื่อช่วยให้งานหนักกลายเป็นเรื่องที่ไม่หนัก บางครั้งการทำงานหนักอาจไม่ดีนัก เพราะว่าการทำงานอย่างชาญฉลาดจะดีกว่าเสมอเพราะเมื่อเจอกับปัญหาก็จะรู้จักที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาที่ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และได้ประสิทธิภาพนั่นเอง

          ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ทำงานอย่างหนัก โดยที่พวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักวิธีการวางแผนงาน การจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ พวกเขาทำงานตามแบบที่เคยมีไว้ โดยที่ไม่หาวิธีที่จะลดงานหรือลดแรงของตนเอง ในขณะที่คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาด จะมีวิธีการทำงานที่ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเสมอ

           ตัวอย่างเช่น บริษัทให้พนักงาน A กับ พนักงาน  B  ทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท พนักงาน A ใช้วิธีการทำการตลาดโดยการเดินตามบ้านเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ และแจกโปรชัวร์ ในขณะที่พนักงาน B ทำการตลาดแบบออนไลน์ โปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจำนวนมากขึ้นได้อย่างง่ายด่าย และรวดเร็ว บางครั้งการทำงานอย่างชาญฉลาดมันอาจไม่ใช้วิธีที่ดี แต่เป็นวิธีที่ดีกว่านี้ แตกต่างและเป็นนวัตกรรมใหม่ นั่นเป็นวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

มาดูองค์ประกอบที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาด

  1. หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง พวกเขาจะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และพวกเขาไม่หยุดที่จะหาความรู้ให้ตนเอง
  2. เพิ่มทักษะในการทำงาน นอกจากพวกเขาจะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาพวกเขายังนำความรู้นั่นมาพัฒนาจนเกิดเป็นทักษะให้กับตนเองได้อีกด้วย
  3. สร้างจุดแข็งในการทำงาน และที่สำคัญพวกเขายังรู้ว่าตนเองมีจุดแข็งและจุดอ่อนในการทำงานอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ถูก
  4. รู้วิธีการปรับตัวได้อย่างดี ในยุคปัจจุบันการทำงาน การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่าง คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาจะรู้วิธีการปรับตัวในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และพวกสามารถที่จะผ่านมันไปได้อย่างง่ายด่าย

"ดังนั้นถ้าเราทำงานอย่างคนฉลาดแน่นอนว่า การทำงานของเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ลองนำไปปรับใช้กับการทำงานของทุกคนดูนะคะ"

สามารถเข้าไปอ่าน content ที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ Social Intelligence ความฉลาดทางสังคม

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

PDPA สำหรับ HR

PDPA สำหรับ HR PDPA สำหรับ HR คืออะไร? คำตอบก็คือ.. ฝ่าย HR  เป็นฝ่ายที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรเป็นอันดับต้นๆ เพราะเป็นผู้

Read More »

‌HR Competency:
Get ready for the future

‌powered by Trust Vision

สรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร โดยการ
ประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมด้วย
Trust Vision Competency