Skip to content

Table of Contents

Step Goal ให้ประสบความสำเร็จด้วย 5 วิธี

Step Goal หรือ “การตั้งเป้าหมาย” ทั้งการตั้งเป้าหมายชีวิต และ การตั้งเป้าหมายในการทำงานถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การที่เรามีเป้าหมายทำให้มองเห็นแผนที่ในชีวิตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงรู้ทิศทางว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ถึงเส้นชัยที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นวันนี้เรามีเทคนิคการ “การตั้งเป้าหมาย”ให้ประสบความสำเร็จด้วย 5 วิธีง่ายๆ

1.กำหนดเป้าหมายชัดเจนทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว หากเป้าหมายทั้ง 2 อย่างส่องคล้องยิ่งจะเป็นผลดีต้องการลงมือทำ หรือหากเป้าหมายทั้ง 2 อย่างไม่ส่องคล้องกันให้หาจุดตัดระหว่างเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิต เพื่อง่ายต่อการโฟกัสเป้าหมายและถ้าเป้าหมายทั้ง 2 อย่างไปในทิศทางเดียวกันยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

2.ให้คุณค่ากับเป้าหมาย การให้คุณค่ากับเป้าหมายจะช่วยสร้างพลังให้เราในการลงมือทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ให้นึกถึงเมื่อเราทำเป้าหมายสำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้าง เพื่อเป็นการย้ำเตือนเมื่อเรารู้สึกท้อแท้ในการทำสิ่งนั้นให้มีพลังกลับมาลงมือทำสิ่งนั้นอีกครั้งจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

3.กำหนดวิธีการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร การกำหนดวิธีการในการลงมือทำโดยการกำหนดระยะเวลา เรียงลำดับขั้นตอนที่ต้องลงมือทำ รวมไปถึงหาช่องทางเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน และที่สำคัญเราควรมีที่ปรึกษาที่ดีที่ค่อยให้คำแนะนำ ทำให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปยิ่งจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วขึ้น

4.กำหนดนิสัยใหม่ๆ การกำหนดนิสัยใหม่ๆคือการฝืนธรรมชาติจากที่ค่อยเป็น เช่น เป้าหมายคืออยากเรียนหนังสือเก่ง เราต้องฝืนธรรมชาติตัวเองโดยการตื่นมาอ่านหนังสือให้มากขึ้น เพื่อทำให้เรากลายเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง ทำสิ่งเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยเพื่อผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมาย

5.ลงมือทำ การลงมือทำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้ขั้นตอนการลงมือทำทุกอย่าง แต่ไม่ยอมลงมือทำสิ่งที่กำหนดมาทั้งหมดก็ไร้ความหมาย ดังนั้นการลงมือทำสำคัญที่สุดในการทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

สุดท้ายนี้ การตั้งเป้าหมายตามแบบฉบับ Trust vision เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายได้ แต่ทุกครั้งที่เราได้ตั้งเป้าหมายและลงมือทำ ขอให้ทำอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ เพราะแม้จะไม่ประสบผลสำเร็จกับเป้าหมายนี้ เราก็สามารถตั้งเป้าหมายใหม่ได้เสมอ ใช้บทเรียน และประสบการณ์ที่ผ่านมา ปรับปรุง พัฒนาตนเอง จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

สามารถศึกษาข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ ทักษะสำคัญที่คนทำงานในยุค 2022 จำเป็นต้องมี

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง