Skip to content

Table of Contents

TEAM WORK สำหรับคุณเป็นอย่างไร?

เราเชื่อว่าคำนิยามคำว่า “ Team work ” หรือ การทำงานเป็นทีม ของแต่ละคนแต่ต่างกันออกไป แต่ การทำงานเป็นทีม สำหรับ Trust vision จะเป็นอย่างไร วันนี้เราจะขอยกตัวอย่างเป็นนิทานให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำนิยามคำว่า การทำงานเป็นทีม สำหรับ Trust Vision คือ?

1.อุ่นใจ คือ การที่คนในทีมเป็นพลังบวกให้กันและกันก็จะสามารถสร้าง “การทำงานเป็นทีม” ที่ดีได้

2.ช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือโดยไม่ต้องคิดว่าความผิดพลาดครั้งนั้นเป็นของใคร ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและหวังดี

3.ปลอดภัย คือ หากทีมเป็นพื้นที่ Safe Zone คนในทีมอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยและมีความไว้วางใจให้กันและกัน

 

ดังนั้นการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนให้ทุกคนในทีมทราบ เป็นหัวใจหลักของการทำงานร่วมกัน ถ้าทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายตรงกัน จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่นำไปสู่เป้าหมาย โดยการกำหนดเป้าหมายที่ดีอาจใช้หลักอย่าง SMART Goal คือ เป้าหมายต้องมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ชัดเจน ทำได้จริง สมเหตุสมผล และมีการกำหนดเวลา นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว เนื่องจากหากมีเพียงเป้าหมายใหญ่ อาจทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่ายากที่จะบรรลุ การแบ่งเป้าหมายเป็นย่อย ๆ จะทำให้สมาชิกในทีมทำงานได้ง่ายขึ้น ภาคภูมิใจในความสำเร็จแต่ละขั้น และมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายย่อยอื่น ๆ

นิทานเรื่องนี้ชื่อ 3 สหาย

 

เรื่องมีอยู่ว่า 3 สหายต้องเข้าไปทำงานในป่าร่วมกันอยู่เสมอ เนื่องจากมีอาชีพเป็นช่างตัดไม้ เมื่อวันเวลาผ่านไปทุกอย่างผ่านไปด้วยดีตลอดมา แต่ต่อมาวันหนึ่งต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานเป็นป่าแห่งใหม่ ซึ่งทั้ง 3 คนไม่เคยเข้าไปมาก่อน ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานขึ้นและถนนหนทางไม่ค่อยดีนักทั้ง 3 คนหันหน้ามองกันแล้วปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดี ทั้ง 3 คน ตกลงที่จะเดินหน้าต่อเพื่อเข้าไปทำงานเหมือนเช่นเคยทั้ง 3 คน เริ่มเดินเข้าไปในป่าต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ทั้งต้องปีนเขาลุยน้ำแต่ทั้ง 3 คนยังมีรอยยิ้มให้กันอยู่เสมอ ในบางครั้งอาจจะเดินหลงทางบ้าง ตัดสินใจเส้นทางผิดบ้าง แต่ทั้ง 3 คน ไม่ค่อยโทษกันและกันเลยว่าเป็นความผิดของใคร แต่ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทำให้ทั้ง 3 คนถึงสถานที่ตัดต้นไม้ในที่สุด เมื่อตัดต้นไม้เรียบร้อยต้องนำต้นไม้ที่ตัดได้ออกจากป่าแห่งนี้ด้วย ทั้ง 3 คนเลือกที่จะแบกต้นไม้ขึ้นไหล่โดยแบ่งเป็น หัว กลาง ท้าย ทั้ง 3 คนเริ่มแบกต้นไม้และเดินหน้าออกจากป่าต้องผ่านอุปสรรคเหมือนเช่นเคย เมื่อเดินลงเขาน้ำหนักต้นไม้จะถูกเทไปที่คนที่อยู่หัว เมื่อเดินขึ้นเขาน้ำหนักต้นไม้จะถูกเทไปที่คนอยู่ท้าย แล้วทุกคนสังเกตไหมว่าคนที่สบายที่สุดคือคนอยู่ตรงกลาง แต่ทั้ง 3 คน กับไม่มองว่าคนตรงกลางเอาเปรียบคนอื่นๆ เพราะทั้ง 3 คน มองว่าทุกคนมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป อย่างน้อยคนตรงกลางมีส่วนเข้ามาช่วยในการแบกรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักไม้เบาขึ้น และทำให้เดินแบกต้นไม้ได้สบายขึ้นหรือคนตรงกลางอาจจะเป็นคนที่ตัดไม้เก่งที่สุดก็เป็นได้ แล้วคุณละคะถ้าต้องแบกต้นไม้ร่วมกันคุณมองคนกลางในทีมคุณว่าเป็นคนอย่างไร?

การทำงานเป็นทีม ที่ดีคือการที่สามารถนำความรู้ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของแต่ละคน นำมาเป็นเครื่องมือในการผลักดันทีมทำให้ทีมหมุนขึ้นและไม่มองว่าใครเป็นภาระหรือตัวถ่วงทีมเพราะทุกคนมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปและนี้ก็คือ การทำงานเป็นทีม สำหรับ Trust Vision

Trust vision ฝากอ่าน content ที่น่าสนใจด้วยนะคะ ” Toxic Area ” การสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ Happy Work Place

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »