Skip to content

Table of Contents

Iceberg Competency คืออะไร?

Iceberg Competency คืออะไร? วันนี้ Trust Vision เรามีคำตอบให้ค่ะ  ” Competency ” หรือที่เรียกว่า ” สมรรถนะ ” คือกลุ่มความรู้ ความสามารถ ความคิด หรือทัศนคติที่ส่งผลทางด้านพฤติกรรม ที่มีต่อการทำงาน การมีสมรรถนะที่พร้อมนั้นจะสร้างผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในงาน ทั้งยังสามารถพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลขึ้นอีกด้วยเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ หลายครั้งที่ในองค์กรหรือบริษัท จะมีการกำหนดในส่วน  Competency หลักเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  หรือเป้าหมายที่ทางองค์กรกำหนดขึ้น  ซึ่งทางองค์กรเหล่านี้จะใช้  Competency นี้ ในการคัดเลือกพนักงานให้ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานและตรวจตามความต้องการหลักของบริษัท เพื่อใช้ในการประเมินผลงานของพนักงาน และการวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ และยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พนักงานได้ทราบถึง ความสามารถของตนเอง ว่าอยู่ในระดับไหน เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ทำหรือไม่ และจะต้องพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ทางองค์กรกำหนด 

หลายครั้งที่หลายองค์กร มีการวัดประสิทธิภาพของการทำงานจากการที่ว่า คนที่มีความรู้ (Knowledge)  และทักษะ ( Skill) ในการทำงานที่ดีคือคนที่ฉลาด หรือคือคนที่ทำงานเก่ง จนในบางครั้งอาจจะมีการหลงลืมไปว่า การเป็นคนทำงานที่มีทัศนคติที่ดี (Attitude) ในการทำงานก็คือเป็นหัวใจสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามไปเลยก็ว่าได้ อย่างที่ว่าหลายคนที่เคยโดนมองข้ามการทำงานที่มาจากแรงจูงใจ หรือความเชื่อของตนเอง จนถูกปิดกั้นโอกาสในการคิดสิ่งใหม่ๆ เพียงแค่ถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้

ดังนั้น ตามหลัก Core Competency ที่ทางเพจ Trust-Vision ที่ต้องการสื่อสารออกไปเพื่อไม่ให้บางสิ่งบางอย่างถูกมองข้ามหรือถูกละเลยมากจนเกินไป วันนี้ทางแอดมินเลยอยากจะมาพูดถึงหลัก “Iceberg Competency ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม” ตามแบบฉบับของ Trust-Vision มาแชร์ให้กับทางลูกเพจได้ทำความเข้าใจกันค่ะ

Iceberg Competency Model for Career and Job แบบจำลองภูเขาน้ำแข็งด้าน สมรรถนะ

สำหรับอาชีพ และสายงาน

Competency Easier to Change สมรรถนะที่แก้ไขได้ง่าย

            เมื่อพูดถึงหลัก Core Competency ตามหลักสมรรถนะที่แก้ไขได้ง่ายในการทำงาน คงเป็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่อง (Knowledge) ความรู้ คนทำงานอย่างเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ใหม่ๆในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพในการทำงานของหลาย ๆ คน คือการวัดว่าเราสามารถทำงานได้ดีและถูกต้องด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่และเป็นไปได้ และงานที่ทำนั้นตรงตามเป้าหมายของทั้งบริษัทและตัวเอง ซึ่งต้องคำนึงถึงทั้ง Input และ Output หรือผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีคุณภาพมากขนาดไหน การค้นคว้าหาความรู้ และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้อาจจะมาจากการคิด การศึกษา การทดลอง การค้นคว้าหรือปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ คนที่ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆวันนี้ คือคนที่เขาไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว เพราะพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่รู้อยู่อย่างเสมอ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

Competency Harder to Change สมรรถนะที่แก้ไขได้ยาก

            เมื่อพูดถึงหลัก Core Competency ตามหลักสมรรถนะที่แก้ไขได้ยากในการทำงาน คงเป็นในเรื่องของ Skills (ทักษะ) องค์กรต้องมีชุดทักษะในสายงานแต่ละอาชีพ ที่เป็นทักษะเฉพาะที่จำเป็น เพราะนอกจากที่เราจะให้ความสำคัญของเรื่อง Hard Skill แล้วยังมีอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญไม่แพ้กันอย่างทักษะด้าน Soft Skill นั่นเอง การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Soft Skill กับ Hard Skill และเหตุผลที่ Soft Skill มีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างทีมและองค์กรที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

            Soft Skill ที่สำคัญที่สุดคืออะไร Soft Skill เป็นมากกว่าทักษะของผู้คนและทัศนคติเชิงบวก ไม่มี Soft Skill ใดที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลายทักษะที่จำเป็นที่คนทำงานอย่างเราๆจะต้องให้ความสำคัญละไม่ควรมองข้ามไป อย่างเช่น

  1. ความฉลาดทางอารมณ์

    ความฉลาดทางอารมณ์นั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยก็ว่าได้ในการทำงาน เพราะเราจะต้องร่วมงานกับคนที่มีความหลากหลายทางด้านความคิด คนที่มีทัศนคติที่แตกต่างจากเรา และสิ่งนี้ได้รวมเอาลักษณะสำคัญหลายอย่างของ Soft Skill ไว้ ตั้งแต่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน ไปจนถึงทักษะทางสังคม การตระหนักรู้ในตนเอง ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและความเข้าใจผู้อื่น

  1. การสื่อสารที่ดี

    ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในที่ทำงาน การสื่อสารออกไปจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีความตรงไปตรงมาต่อผู้รับสาร การสื่อสารที่ดีไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีหรือสร้างความเป็นมิตร แต่เพื่อให้มั่นใจว่างานทีเรานั่นทำตรงประเด็นและมีชัดเจนนั่นเองค่ะ

  1. การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

    ทักษะการแก้ปัญหาคือสิ่งที่มาพร้อมกับความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะปัญหาและดำเนินการทันทีเมื่อรู้ว่าปัญหาที่มีเกิดจากอะไรเพื่อที่จะได้รู้วิธีในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้อย่างสมเหตุสมผล

Competency Very Harder to Change สมรรถนะที่แก้ไขได้ยากมาก

            เมื่อพูดถึงหลัก Core Competency ตามหลักสมรรถนะที่แก้ไขได้ยากมากในการทำงาน คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ Competency ( สมรรถนะ ) องค์กรต้องมีชุดสมรรถนะในสายงานแต่ละระดับที่จำเป็น ที่เป็นสมรรถนะด้านพฤติกรรมอย่างที่ทุกท่านทราบในเนื้อหาข้างต้น Competency คือการเสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อผลักดันองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาเรื่อง ความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมี Framework ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและง่ายต่อการพัฒนาบุคลากร เพราะองค์กร อาจมีปัญหาในเรื่อง ไม่สามารถได้บุคคลที่ต้องการ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ดี ดังนั้นองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีชุดประเมินสมรรถนะในสายงานที่จำเป็นและให้ความสำคัญในเรื่องของ Competency เป็นอันดับแรกเสมอๆค่ะ

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านใดไม่ว่าจะทั้งด้านความรู้ในการทำงาน ทักษะในการทำงาน หรือแม้แต่ในเรื่องของทัศนคติ เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการทำงาน ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปจนละเลย หรือมองข้ามในบางเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน และเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะต้องให้ความใส่ใจและนำมาปรับใช้พัฒนาในตนเองเพื่อที่จะส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Competency คลิ๊กลิงก์ Competency พัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างไร ?

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง