Skip to content
Communication Skill

Table of Contents

          Communication Skill ทักษะการสื่อสารที่ดีในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมากทั้งในโลกธุรกิจและในชีวิตส่วนตัวการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้เราเข้าใจผู้คนและสถานการณ์นั้นได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เราเอาชนะในความหลากหลายของบุคคลสามารถสร้างความไว้วางใจและความเคารพ และสร้างเงื่อนไขสำหรับการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

          การหมั่นพัฒนาการสื่อสารให้แข็งแกร่งเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของผู้นำในโลกธุรกิจ เพราะนายจ้างจำนวนมากเชื่อว่าการสื่อสารภายในที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างมากแม้ว่าการสื่อสารจะดูเรียบง่าย แต่บ่อยครั้งเมื่อเราพยายามสร้างการสื่อสารกับผู้อื่นก็จะทำให้มีโอกาสขาดความเข้าใจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งและความคับข้องใจในชีวิตส่วนตัวหรือในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นมากกว่าการแบ่งปันข้อมูล มันยังเป็นการเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังข้อมูลนี้อีกด้วยการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จสามารถกระชับความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดี ในชีวิตส่วนตัวสามารถช่วยให้เราเข้าใจผู้คนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ดีขึ้น การที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารสามารถช่วยเราหลีกเลี่ยงการประนีประนอมความขัดแย้ง และยังช่วยในการตัดสินใจที่ดีมากยิ่งขึ้น

ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญกับผู้นำอย่างไร ?

          การมีทักษะสื่อสารหรือ Communication Skill ของผู้นำเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ผู้นำมักใช้เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบริษัท ค่านิยม และข้อความสำคัญเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกน้องและส่งเสริมให้พนักงานในแนวทางการทำงาน รวมทั้งเป็นการอธิบายถึงค่านิยมของบริษัทและแสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินตามคำมั่นสัญญานั้นได้อย่างไร ด้วยการมีการสื่อสารที่ชัดเจน และยังสามารถสร้างความไว้วางใจภายในองค์กรทั้งตัวผู้นำและตัวพนักงานเอง หากองค์กรมีการสื่อสารระหว่างกันได้ดีส่วนนี้ก็จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสนทนาที่เปิดกว้างทั่วทั้งบริษัทมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม และข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาสุดท้ายนี้ช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดภายในองค์กรและช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลสำคัญที่เท่าเทียมกันอยู่เสมอ

เจาะลึกทักษะการสื่อสารของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

 1. จริงใจ

พนักงานจะให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความจริงใจในตัวของผู้นำ การที่คนเป็นผู้นำนั้นได้แสดงถึงลักษณะนิสัยใจคอของตนเองต่อบุคคลอื่นอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาก็จะทำให้คนอื่นเกิดความเชื่อมั่น เกิดการนับถือ และไว้วางใจที่จะทำงานร่วมด้วย การสร้างความไว้วางใจเป็นมากกว่าคำพูด แต่มันได้มาจากการกระทำที่สอดคล้องกับคำพูดเหล่านั้น นั้นเองค่ะ.

 1.  เข้าถึงได้

การสื่อสารของคนเป็นผู้นำจะต้องเปิดกว้างที่จะสามารถรับฟังและเข้าใจในปัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เพราะรูปแบบการปฏิบัติแบบนี้จะสามารถแสดงให้เห็นว่าพนักงานสามารถเข้าถึงคุณได้หากเกิดเหตุจำเป็นหรือมีข้อสงสัยในเรื่องงาน และนี่ก็จะยิ่งเป็นส่วนช่วยในการสร้างสัมพันธ์อันดีให้แก่พนักงานและองค์กรเอง

 1. รับฟัง

ทักษะการฟังเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการสื่อสาร อย่าเพียงแค่รอให้ถึงตาคุณพูด ใช้การฟังอย่างกระตือรือร้นให้ความสนใจกับภาษากาย ให้พื้นที่แก่คนอื่นในการอธิบายเรื่องต่างๆ ผู้ฟังที่ดีนั้นต้องไม่สอดแทรกในระหว่างที่ผู้อื่นกำลังอธิบาย แต่ก็ไม่เงียบถึงขนาดที่ไม่แสดงออกถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผู้อื่นถกถาม

 1. แบ่งปันข้อมูล

คนที่เป็นผู้นำจะต้องมีการแบ่งปันข้อมูล ความคิด และแนวคิดต่าง ๆ ของงานอย่างบ่อยครั้งเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานใต้บังคับบัญชาและผู้นำจะต้องสามารถสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มรูปแบบการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงตัวพนักงานให้มากยิ่งขึ้นหากพวกเขาเปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ และไม่เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ พนักงานก็จะรับเอาวิสัยทัศน์นั้นมาใส่ใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. สื่อสารบ่อยๆ

หากเราอยากที่จะเพิ่มหรือวัดประสิทธิภาพในการสื่อสารของเราอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะก็คือการที่เราพูดคุยหรือสื่อสารกับบุคคลอื่นอยู่บ่อยๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการทำงาน ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวหรือแชร์ไอเดียการทำงานผ่านมุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและสื่อสารมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ยังเป็นส่วนทำหน้าที่ในการดึงดูดพนักงาน – การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์กับเป้าหมายขององค์กรจะส่งผลทางธุรกิจที่ดีขึ้น

 1. ปรับรูปแบบความเป็นผู้นำ

ทุกคนล้วนมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน บางคนชอบการสื่อสารที่น้อยกว่าการลงมือทำ แต่ในขณะที่บางคนชอบการตอบรับพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นคนที่เป็นผู้นำจะต้องลดระดับการมีอีโก้ในตัวเองและหันมาทำความเข้าใจในตัวพนักงานและปรับกลยุทธ์การสื่อสารของคุณให้เข้าถึงและเหมาะสมกับพนักงานพนักงานคาดหวังให้ผู้นำธุรกิจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของค่านิยมองค์กรและเป็นคนที่แสดงตัวอย่างพฤติกรรมที่ตนต้องการเห็นจากพนักงาน ซึ่งหมายความว่าการกระทำทั้งหมดของคุณในที่ทำงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร

การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นำ

การส่งเสริมแนวทางการสื่อสารที่ดีในฐานะผู้นำ ความรับผิดชอบของคุณไม่เพียงแต่จะมีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องแน่ใจว่าแนวการสื่อสารที่คุณสื่อสารภายในธุรกิจของคุณครอบคลุมเป้าหมายและแสดงถึงความเป็นผู้นำของคุณดังต่อไปนี้ :

 • จัดพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 • จัดพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
 • สร้างความไว้วางใจภายในสถานที่ทำงาน
 • รักษาความผูกพันของพนักงาน
 • ส่งเสริมการสนทนาแบบสองทางและการสนทนาแบบเปิด
 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของพนักงานและการทำงานเป็นทีม
 • สื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
 • ป้องกันการสื่อสารผิดพลาดภายใน
 • เผยแพร่ข้อมูลสำคัญและเผยแพร่ให้พนักงานทราบ

" สำหรับคนที่เป็นหัวหน้า เพียงแค่ลองเปิดใจรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆจากลูกทีม หรือมีการสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้นก็จะยิ่งส่งผลดีต่อตัวหัวหน้าเองที่จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาและได้รับความไว้วางใจจากตัวลูกน้อง สร้างความโปร่งใสในการทำงานไม่มีความลับต่อกันในเรื่องงาน สิ่งนี้ก็จะส่งผลให้การทำงานภายในทีมเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก็จะยิ่งเป็นแรงดึงดูดให้ลูกทีมอยากที่จะทำงานร่วมด้วยและยังสามารถรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้ควบคู่ไปกับองค์กรต่อไป. "

ข้อมูลอ้างอิงจาก :

The Importance of Leadership Communication

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »