Skip to content
เจาะลึก 5 วิธี สร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่สำหรับ Competency DX

Table of Contents

Competency DX

          การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเนื่องจากช่วยให้บุคคลมีความเกี่ยวข้องและทันสมัยในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่พัฒนาตลอดเวลา ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทักษะและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ช่วยให้บุคคลเพิ่มพูนความรู้และความสามารถ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดงานได้มากขึ้น และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของบทบาทในปัจจุบันหรืออนาคตได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การได้รับทักษะใหม่ ๆ ยังช่วยเพิ่มการเติบโตส่วนบุคคลและในสายอาชีพ เพิ่มความมั่นใจในตนเองและความพึงพอใจในการทำงาน และเปิดโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆได้อีกด้วย

ความสำคัญของการเรียนรู้ Competency DX

          การเรียนรู้ความสามารถทางดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน เพราะความสามารถทางดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานจำนวนมาก และการพัฒนาทักษะเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้บุคคลมีความเกี่ยวข้องและสามารถแข่งขันในตลาดงานได้

  1. Career Advancement ความก้าวหน้าในอาชีพ: การมีความสามารถด้านดิจิทัลสามารถเปิดโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพในการหารายได้ และนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้น เพราะศักยภาพที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
  2. Improved Productivity ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น: ความสามารถทางดิจิทัลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยทำให้แต่ละคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถลดงาน ลดเวลา ได้เป็นอย่างดี
  3. Better Problem-Solving การแก้ปัญหาที่ดีขึ้น: ความสามารถทางดิจิทัลสามารถช่วยให้แต่ละคนพัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์และสร้างสรรค์มากขึ้นในการแก้ปัญหา เพราะเครื่องมือด้านเทคโนโลยีจะช่วยนำข้อมูลจากระบบมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้
  4. Enhanced Communication การสื่อสารที่ดีขึ้น: ความสามารถด้านดิจิทัลสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ทำให้บุคคลสามารถทำงานร่วมกับทีมระยะไกลหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การเรียนรู้ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น มีความสำคัญต่อการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพในยุคดิจิทัล”

ขนาดภาพเนื้อหา Blog Web

5 วิธีสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่สำหรับ Competency DX

5 วิธีที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ สำหรับการสร้างความสามารถในการเข้าสู่ทักษะด้านดิจิทัล

  1. Identify the Skills You Need ระบุทักษะที่คุณต้องการ: ระบุรายการทักษะที่คุณต้องพัฒนาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลในการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงทักษะทางเทคนิค เช่น การเขียนโปรแกรมหรือการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์งานเดิมให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนทักษะด้านอารมณ์ เช่น ความเป็นผู้นำหรือการสื่อสาร
  2. Seek Out Training Opportunities ค้นหาโอกาสในการฝึกอบรม: มองหาโปรแกรมการฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์ หรือเวิร์กช็อปที่สามารถช่วยคุณสร้างทักษะที่คุณต้องการตามที่ได้ระบุ มีแหล่งข้อมูลมากมาย รวมถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Coursera, Udemy และ LinkedIn Learning ตลอดจนเวิร์กชอปและเซสชันการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวจากหลายๆสถาบัน
  3. Practice and Apply Your Skills ฝึกฝนและใช้ทักษะของคุณ: วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสามารถคือการฝึกฝนและประยุกต์ใช้ ค้นหาโอกาสในการใช้ทักษะที่ได้รับใหม่ในงานหรือผ่านโครงการส่วนบุคคล หรือการสร้างผลผลิตในงานชิ้นใหม่ๆจากทักษะที่คุณได้มา
  4. Network with Others in Your Field สร้างเครือข่ายกับผู้อื่นในสาขาของคุณ: เข้าร่วมชุมชนออนไลน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับมืออาชีพคนอื่น ๆ ที่ทำงานด้านดิจิทัล สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่มีคุณค่า ตลอดจนโอกาสในการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมาก
  5. Stay Current with Industry Developments ติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน: ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มล่าสุดในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมและการประชุม และติดตามผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมบนโซเชียลมีเดีย ก็สามารถช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า

“เทรนด์ปัจจุบันในเรื่องนี้เป็นไปอย่างไร และสามารถรับมือให้ทันความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร”

“..ดังนั้นอย่าลืมว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาทักษะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสามารถในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ด้วยการแสวงหาโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ คุณจะสามารถเติบโตและพัฒนาทักษะของคุณต่อไปได้ด้วย Competency for Digital Transformation..”

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

สถานีปรับจูน

Trust ในมุมมองพี่เลี้ยงและน้องในทีม

สวัสดีค่ะ วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Trust ในมุมมองของพี่เลี้ยงและน้องในทีมว่า Trust จำเป็นอย่างไร ? ตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ พี่กาน เปรมยุดา

Read More »
trustvision

การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นที่เป็นจริงหรือไม่?

” การมีบุคลิกภาพดี ส่งเสริมให้การงานก้าวหน้ามากขึ้นจริงหรือไม่? “    ในปัจจุบันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการทำงานในปัจจุบันคือเรื่องบุคลิกภาพ การที่เรามีบุคลิกภาพดีมักจะดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้และมักได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ในยุคสมัยนี้เรื่องบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตรวมไปถึงการเข้าสังคม เพราะเรื่องบุคลิกภาพเป็น

Read More »