Skip to content

Table of Contents

          รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี 2566

1. Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์: ความสามารถในการเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงอารมณ์ของผู้อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกได้ เป็นสิ่งที่ HR ต้องเข้าใจในเรื่องนี้ เนื่องด้วยการประสานงานกับหน่วยงานอื่น หรือการขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ต้องเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง HR และพนักงานเป็นหลัก เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานให้ไปได้ด้วยดี ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมาก

  1. Data Analysis and Visualization การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงภาพ: แน่นอนว่าในยุคนี้เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและผลักดันผลลัพธ์ทางด้านการปฏิบัติงาน และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้เช่นกัน เนื่องด้วยข้อมูลต่างๆที่เป็น DATA ต่างๆเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วสามารถเห็นภาพได้ง่ายกว่า และสามารถทำให้ที่ประชุมสามารถสรุปผลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้นในงานของ HR นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื่องจากงานของฝ่าย HR ข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก ทักษะนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
  1. Digital HR Technology เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของทรัพยากรบุคคล: ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกระบวนการ HR เช่น การสรรหา การรับเข้าทำงาน และการจัดการผลการปฏิบัติงาน แน่นอนอยู่แล้วว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือ (Tools) ต่างๆ เพื่อมาจัดการและลดเวลาในการทำงานของฝ่าย HR
  1. Diversity, Equity, and Inclusion ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมเป็นหนึ่ง: เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับงาน HR เนื่องด้วยความแตกต่างตั้งแต่ ตำแหน่ง อายุ เพศ อายุการทำงาน ฯลฯ HR จะต้องมีทักษะนี้คือความสามารถในการสร้างและรักษาสถานที่ทำงานที่หลากหลาย ครอบคลุม และเท่าเทียมกัน ซึ่งพนักงานทุกคนรู้สึกมีค่าและได้รับการเคารพ
  1. Change Management การจัดการการเปลี่ยนแปลง: ก่อนเริ่มดำเนินการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะมีต่อองค์กรและพนักงานอย่างไร ความสามารถในการเป็นผู้นำและจัดการการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ HR จำเป็นต้องพัฒนาแผนการเปลี่ยนแปลง ควรจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม รวมถึงระยะเวลาที่ชัดเจน แผนการสื่อสาร แผนการฝึกอบรมและพัฒนา และแผนติดตามและประเมินผล
  1. Talent Management การจัดการความสามารถพิเศษ: ควรดำเนินการประเมินความสามารถปัจจุบันขององค์กรอย่างครอบคลุม เพื่อทำความเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงานปัจจุบัน และเพื่อระบุช่องว่างความสามารถใด ๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไข HR ต้องมีความสามารถในการระบุและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงได้ เพื่อสร้างและใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาความสามารถระดับสูงเอาไว้ได้
  1. Employee Engagement การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ความสามารถในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก ซึ่งพนักงานมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  1. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์: ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงกลยุทธ์ และจัดแนวความคิดริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร ตามเทรนด์ปัจจุบัน

“..ทักษะเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการในสายงานทรัพยากรบุคคลในปี 2566 แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าทักษะเฉพาะที่จำเป็นนั้นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและลักษณะของอุตสาหกรรมด้วย..”

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »