Skip to content
Toxic People มลภาวะคนเป็นพิษ

Table of Contents

          อย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่แล้วว่า… คนที่เป็น Toxic People คือบุคคลที่ส่งผลเสียต่ออารมณ์และจิตใจของคนรอบข้าง พวกเขามักมีลักษณะเฉพาะจากพฤติกรรมที่เป็นอันตราย แนวโน้มการบิดเบือน และการมองชีวิตในแง่ลบ คนเป็นพิษสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงในความสัมพันธ์ส่วนตัว ในที่ทำงาน หรือภายในกลุ่มทางสังคม พวกเขาอาจแสดงพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหลายอย่าง เช่น การโกหก การจุดไฟ และการบงการทางอารมณ์ เพื่อควบคุมและชักจูงผู้อื่น ซึ่งลักษณะดังต่อไปนี้คือลักษณะของบุคคลที่เป็น Toxic People ที่เราพบเห็นได้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

ลักษณะของคนที่เป็น Toxic People

1. ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น: คนประเภทนี้จะเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ขาดความสำนึกผิด ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ ดูคล้าย ๆ คนที่มีนิสัยแข็งกระด้าง ไร้ความเมตตาปรานี และมักจะเป็นคนที่ไม่รู้สึกยินดีต่อความสำเร็จของผู้อื่นซึ่งอาการที่แสดงออกหลากหลายเหล่านี้อาจเป็นอาการของภาวะสุขภาพจิตบางอย่าง เช่น โรคบุคลิกภาพผิดปกติ อย่าง โรคไซโคพาธ หรือโรคจิตเภท

2. นักวิจารณ์: คนเหล่านี้มักจะจับผิดและวิจารณ์คนอื่น โดยการที่คุณบอกกับเขาว่า คุณเตือนเขาด้วยความหวังดี เท่ากับว่าคุณกำลังลดค่าของเขาด้วยการจี้จุดอ่อนบางอย่างที่เป็นความผิดในตัวเขา โดยใช้ความหวังดีมาเพิ่มค่าให้กับตัวคุณเองซึ่งบุคคลประเภทนี้มักจะไม่แสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ เพราเขาจะตัดสินและวิจารณ์โดยที่ไม่ใส่ใจเรื่องอื่นใด นอกจากอคติของตนเองที่มีอยู่ในตัวและไม่สนใจในความรู้สึกของผู้อื่น

3. จอมควบคุม: การควบคุมผู้อื่นหมายถึงพฤติกรรมที่คนคนหนึ่งพยายามบงการการกระทำ ความคิด หรือความรู้สึกของคนอื่นให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นได้หลายวิธี เช่น พยายามจำกัดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลอื่น ควบคุมการเงิน หรือเรียกร้องให้ปฏิบัติตนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

4. หลงตัวเอง: คนประเภทที่มีนิสัยหลงตัวเองเป็นลักษณะบุคลิกภาพที่โดดเด่นด้วยความรู้สึกสำคัญในตนเอง ความหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการถึงความสำเร็จหรืออำนาจ ต้องการความชื่นชม และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรคที่เรียกว่า “โรคบุคลิกภาพหลงตัวเอง” เป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมและทัศนคติที่คนที่เป็นโรคนี้ อาจมีความรู้สึกเกินจริงในความสามารถและความสำเร็จของตนเอง และอาจคาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับว่าตนเองนั้นอยู่เหนือกว่าผู้อื่น พวกเขาอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิและจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการชื่นชม หรือความสนใจจากผู้อื่นตลอดเวลา เนื่องจากพวกเขามักจะมองว่าผู้อื่นเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของตนเอง

5. นักดราม่า: คนที่สร้างเรื่องดราม่าได้ทุกเรื่อง ซึ่งคนที่เป็นคนประเภทนี้จะชอบเรื่องดราม่าและเรื่องวุ่นวาย รวมทั้งมักที่จะสร้างปัญหาและความขัดแย้งเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น พวกเขาอาจใช้เล่ห์เหลี่ยมและใช้อารมณ์ตนเองเพื่อควบคุมผู้อื่น ให้ได้เป็นไปตามที่ตนเองพอใจหรอตามความต้องการของตนเอง

6. ขี้นินทา: คนนินทาคือคนที่มักมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวลือ คำบอกเล่า หรือข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับผู้อื่น พฤติกรรมนี้อาจเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาจสร้างความขัดแย้ง ความไม่ไว้วางใจ และแม้กระทั่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของคนอื่น

7. อิจฉาริษยา: คนๆ นี้มักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ และอาจกลายเป็นคนขี้อิจฉาหรือริษยาในความสำเร็จของคนอื่น และคนแบบนี้ยังมีความคิดที่ต้องการที่จะแข่งขันกับคนอื่นอยู่ตลอดและพยายามทำลายความสำเร็จของคนอื่น คนประเภทนี้จะมีนิสัยที่ไม่ยินดีในความสำเร็จของคนอื่น และพร้อมที่จะซ้ำเติมเมื่อคนอื่นพลาด

วิธีการจัดการกับคนที่เป็นToxic อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่มีวิธีรับมือบางอย่างที่สามารถช่วยได้ อย่างเช่น

  1. ถอยห่าและกำหนดขอบเขต: การที่เราอยู่ห่างจากคนที่เป็นพิษเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพจิตของเรา เพราะกลุ่มคนที่เป็น Toxic อาจจะทำให้เราอารมณ์เสีย ปั่นป่วน และอาจเป็นอันตรายต่อตัวเราเองหรือผู้อื่น รวมถึงสิ่งสำคัญคือเราจะต้องมีการกำหนดขอบเขตกับคนประเภทนี้ ให้พวกเขารู้ว่าเราไม่สบายใจกับพฤติกรรมของพวกเขาและเราต้องการพื้นที่ส่วนตัว
  2. พิจารณายุติความสัมพันธ์: หากคนที่เป็น Toxic ยังคงนำความคิดด้านลบและความเครียดมาสู่ชีวิตของเราแม้ว่าเราจะพยายามรับมือแล้วก็ตาม บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องยุติความสัมพันธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง เมื่อเรายุติความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็น Toxic แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อพวกเขา เพื่อที่จะให้พวกเขารับรู้ถึงพฤติกรรมของเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และมันส่งผลเสียต่อชีวิตของคนอื่นที่ได้รับผลกระทบในส่วนนั้นด้วย
  3. สงบสติอารมณ์: เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นพิษ พยายามสงบสติอารมณ์ อย่าปล่อยให้พลังงานด้านลบและพฤติกรรมของพวกเขาส่งผลต่ออารมณ์และอารมณ์ของคุณ ซึ่งในการหายใจลึกๆ ช้าๆ จะช่วยให้เราสงบสติอารมณ์และมีสมาธิมากขึ้น โดยการที่เราพยายามหายใจเข้าลึก ๆ สัก 2-3 ครั้งก่อนที่จะตอบสนองต่อบุคคลที่เป็น Toxic หรือในระหว่างการสนทนาที่ยากลำบาก
  4. ฝึกฝนการดูแลตนเอง: การดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ หาเวลาสำหรับกิจกรรมการดูแลตนเอง เช่น ออกกำลังกาย ทำสมาธิ หรือใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวที่ให้กำลังใจ พยายามอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เป็นบวก ใช้เวลากับคนที่คิดบวกและให้การสนับสนุนกับตัวเรา ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยยกระดับและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ และยังช่วยให้เรานั้นมีความคิดที่ดีต่อสุขภาพจิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแลพร้อมที่จะรับมือกับบุคคลที่เป็น Toxic
  5. อย่ายุ่งกับเรื่องดราม่า: คนที่เป็นพิษมักจะชอบเรื่องดราม่าและความขัดแย้ง การรับมือกับดราม่าของคนเป็นพิษอาจทำให้เหนื่อยและเครียดได้ พยายามหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในเรื่องดราม่านั้นๆ อย่าให้ความพึงพอใจแก่พวกเขาในการมีส่วนร่วมในเรื่องดราม่า หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการที่บิดเบือนในเรื่องต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นได้ก่อขึ้น พยายามหลีกหนีห่างจากคนที่เป็น Toxic เพื่อลดความคิดเชิงลบหรือการกระทำเชิงลบที่เกิดขึ้นในสถาณการณ์นั้นๆ

“…การรับมือกับคนที่เป็นพิษอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และจิตใจ สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดขอบเขตและดำเนินการเพื่อป้องกันตนเอง เช่น จำกัดหรือตัดการติดต่อกับผู้ที่เป็นพิษ ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัว หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น คุณสามารถรับมือกับคนที่เป็นพิษและป้องกันตัวเองจากอิทธิพลเชิงลบของพวกเขา…”

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »