Skip to content
การสร้างเป้าหมายในชีวิตสำคัญอย่างไร ?

Table of Contents

การสร้างเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในชีวิตหรือเป้าหมายในการทำงาน ย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้คุณมีทิศทาง มีสมาธิ และมีจุดมุ่งหมาย ในการดำเนินชีวิตแล้ว มาดูกันว่าทำไมการตั้งเป้าหมายจึงมีความสำคัญกับชีวิต และการทำงานของเรา 

1. การตั้งเป้าหมาย: การที่เรากำหนดเป้าหมายนั้นจะช่วยให้เรารู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะเป็นไปหรือทำให้เราสามารถบรรลุและให้เส้นทางที่ชัดเจนกับชีวิต เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราประสบความสำเร็จได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของเวลา พลังงานชีวิต และทรัพยากรของเราเพื่อไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดตามที่วางแผนไว้ 

2. สร้างแรงจูงใจ: จำไว้ว่าทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายและความพ่ายแพ้ในชีวิต แต่วิธีที่เราจะตอบสนองต่ออุปสรรคเหล่านั้นได้คือการที่เรานั้นกำหนดตัวตนของเราอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะกำลังเผชิญกับงานที่ยากลำบาก หรือแม้แต่อุปสรรคในการใช้ชีวิต สิ่งสำคัญคือเราต้องมีแรงจูงใจและจดจ่อกับเป้าหมายของเรา และอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจนั้นคือการที่เราแบ่งเป้าหมายออกเป็นลำดับขั้น ที่เรานั้นสามารถจัดการได้มากขึ้น วิธีนี้จะทำให้ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและช่วยให้เรานั้นจดจ่อกับหน้าที่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ และนอกจากนี้ การกำหนดไทม์ไลน์ต่าง ๆ และกำหนดเวลาที่เหมือนจริงจะสามารถให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น

3. กล้าตัดสินใจ: เมื่อเรามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั้น ในเรื่องของการกล้าตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ก็จะง่ายขึ้น และเราจะสามารถประเมินตัวเลือกต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น และพิจารณาจากวิธีที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การตัดสินใจอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากเราอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกมากมายหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอาจทำให้พลาดโอกาสหรือชะงักในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเรา

4. สร้างความมั่นใจ: การสร้างความมั่นใจเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตและความสำเร็จในของชีวิตได้ เพราะการที่เรานั้นมีความเคารพนับถือต่อตนเองมันจะแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการควบคุมชีวิตของเราและทำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้ดียิ่งขึ้นเพียงใด  การสร้างความมั่นใจเป็นอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายาม จงฝึกฝนความอดทน และอย่ายอมแพ้หากเราเผชิญกับความพ่ายแพ้ระหว่างทาง ด้วยการฝึกฝนและความทุ่มเท เราสามารถสร้างความมั่นใจและบรรลุเป้าหมายได้

5. วัดความก้าวหน้า: การวัดความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายของเรา หมั่นวัดความก้าวหน้าของเราเป็นประจำ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน สิ่งนี้จะช่วยให้เราติดตามและปรับเปลี่ยนแผนได้ตามที่ต้องการ หากเกิดข้อผิดพลาดในการวางแผน ให้เตรียมเราเตรียมปรับแนวทาง และประเมินเป้าหมายรวมถึงแผนการดำเนินการของเราอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นไปได้จริงและสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้

          ดังนั้น การสร้างเป้าหมายมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการกำหนดทิศทาง แรงจูงใจ และจุดมุ่งหมาย แถมยังช่วยให้เรานั้นจัดลำดับความสำคัญของเวลาและทรัพยากรของเราไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุด และให้เส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุความสำเร็จและความสมหวังในชีวิตและการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แล้วเราจะสร้างเป้าหมายในการทำงานควรเริ่มอย่างไรดี………มาดูวิธีการสร้างกันเลย

วิธีสร้างเป้าหมายในการทำงาน

การสร้างเป้าหมายในการทำงานสามารถช่วยให้เรามีสมาธิ มีแรงบันดาลใจ และประสบความสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยคุณสร้างเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  1. Review your job Description ตรวจสอบรายละเอียดงานของคุณ: ขั้นตอนแรกในการสร้างเป้าหมายในการทำงานคือการตรวจสอบรายละเอียดงานและทำความเข้าใจกับความรับผิดชอบและความคาดหวังของคุณ วิธีนี้จะช่วยคุณระบุด้านที่คุณสามารถปรับปรุงและกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้ว่ารายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรในภาพรวม
  2. Identify Areas for Improvement ระบุด้านที่ต้องปรับปรุง: มองหาด้านที่คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาทักษะใหม่ หรือรับภาระหน้าที่มากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ หรือรับบทบาทเป็นผู้นำ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆที่จำเป็น หรือเป็นสิ่งใหม่ที่จำเป็นต่องานของคุณ
  3. Make them Specific and Measurable ทำให้เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้: เมื่อกำหนดเป้าหมายการทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจาะจงและวัดผลได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะกำหนดเป้าหมายเป็น “ปรับปรุงประสิทธิภาพ” ให้ตั้งเป้าหมายเป็น “ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จลง 20% ภายในไตรมาสถัดไป” เป็นต้นเพื่อสร้างตัวชี้วัดต่อเป้าหมายของคุณได้
  4. Make them Challenging but Achievable ทำให้ท้าทายแต่ทำได้: เป้าหมายในการทำงานควรท้าทายพอที่จะกระตุ้นคุณ ให้รู้สึกตื่นเต้นต่อสิ่งใหม่ที่จะทำ แต่ก็ทำให้สำเร็จได้เช่นกัน ควรตั้งเป้าหมายที่ดึงคุณออกจากเขตสบาย ๆ แต่ก็ยังเป็นจริงได้
  5. Break them Down into Smaller Steps แบ่งย่อยออกเป็นขั้นตอน: แบ่งเป้าหมายการทำงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่จัดการได้ อาจทำให้หนักใจน้อยลงและบรรลุผลได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ มีผลเป็นด้านบวกต่อจิตใจ และสามารถสร้างผลงานได้มากยิ่งขึ้น
  6. Set a Deadline กำหนดเส้นตาย: การกำหนดเส้นตายสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาของคุณเป็นจริงและบรรลุผลได้ ว่าควรจะเร่ง หรือลดความเร็วอย่างไรในช่วงขั้นตอนไหนและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้จริง
  7. Share your Doals แบ่งปันเป้าหมายของคุณ: แบ่งปันเป้าหมายการทำงานของคุณกับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือที่ปรึกษา สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบและรับคำติชมเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ควรปรับลดส่วนไหนนั่นเอง
  8. Review and Adjust as Needed ทบทวนและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น: เป้าหมายไม่ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัวลองทบทวนเป้าหมายการทำงานของคุณเป็นประจำและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้อย่างถูกทาง และถูกต้องด้วย

“…โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายในการทำงานควรสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กรและนำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อตั้งเป้าหมายการทำงาน อย่าลืมว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและช่วยให้คุณเติบโตในอาชีพการงานได้ และเป็นตัวช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวคุณอีกด้วย…”

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง