Skip to content
Negative Self-Talk การพูดกับตัวเองในทางลบ ส่งผลกับตัวเราอย่างไรบ้าง ?

Table of Contents

Negative Self-Talk การพูดคุยกับตนเองแง่ลบคืออะไร?

          การพูดถึงตัวเองในแง่ลบหมายถึงการมีความคิดที่เป็นลบ การวิจารณ์ตนเอง หรือแม้แต่การกดดันตัวเองในทางลบที่เกี่ยวกับความสามารถของตัวเอง, รูปลักษณ์, ค่าความนิยมของตนเอง, และแม้แต่คุณค่าของตนเองในฐานะบุคคลทั่วไป การพูดถึงตัวเองในแง่ลบสามารถทำให้เราเสียความเชื่อมั่นในตนเอง สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง รวมไปถึงเสียสุขภาพจิตอีกด้วย

          โดยทั่วไปสาเหตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในด้านอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ ด้านอาชีพ มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์ เมื่อการพูดคุยกับตนเองในเชิงลบกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจัดการได้ ผู้คนทั่วไปมักจะสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคง่ายๆ สองสามข้อไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับตนเองในเชิงบวก แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งการขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็จำเป็นและเกิดเป็นประโยชน์ได้

ประเภทของการพูดคุยกับตนเองในแง่ลบ

          การพูดกับตัวเองในแง่ลบสามารถมีได้หลายรูปแบบ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอ เพราะบางครั้งคำพูดที่เราใช้พูดกับตัวเองก็ไม่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่ เนื่องจากเรานั้นสื่อสารกับตัวเองเกือบตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องติดตามดูว่าเรามีท่าทีอย่างไรกับตนเองเมื่อเราหยุดฟังวิธีที่เราพูดกับตนเอง เราสามารถจับช่วงเวลาที่เรากำลังสื่อสารกับตนเองในทางลบ และเราสามารถปรับเปลี่ยนภาษาของเราให้เป็นเชิงบวกกับตนเองมากขึ้น การพูดคุยกับตนเองในแง่ลบสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งอาจมีลักษณะต่อไปนี้:

  • การวิจารณ์ตนเองแบบทั่วไป: การวิจารณ์ตนเองแบบทั่วไปนั้นคือการใช้คำวิจารณ์หรือการวิเคราะห์ตนเองอย่างละเอียดโดยนึกถึงแต่ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่คิดว่าตนเองมี อย่างเช่น “ฉันไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับคนอื่น” หรือ “ฉันไม่มีคุณค่าเท่าคนอื่น” เนื่องจากการวิจารณ์ตนเองแบบทั่วไปมักเกิดจากการที่เรามองข้ามในคุณค่าและความสำเร็จของเราเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและสัมพันธ์กับตนเองรวมถึงสูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกด้วย
  • การพูดคุยกับตนเองที่สิ้นหวังหรือหดหู่: การพูดคุยกับตนเองที่สิ้นหวังหรือการสร้างความหดหู่ให้กับตนเองหมายถึงการมีบทสนทนาหรือการพูดคุยกับตนเองในลักษณะที่สร้างความเศร้าหรือท้อแท้ต่อสถานการณ์ที่ตนเองพบเจอ และการที่เราพูดถึงแต่ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ให้ความสนใจในความสำเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าของตนเอง หรือแม้แต่การที่มักจะใช้คำพูดกับตนเองในเชิงลบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคำพูดประเภทที่ “ฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จเลย” หรือ “ฉันเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในตนเองเลย” ซึ่งยิ่งเราใช้คำพูดแบบนี้กับตนเองเรื่อย ๆ ก็จะยิ่งส่งผลเสียกับตนเองในเชิงลบอาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตเราอีกด้วย
  • การพูดคุยกับตนเองอย่างวิตกกังวล: การพูดคุยกับตนเองอย่างวิตกกังวลหมายถึงการมีการสนทนาหรือพูดคุยกับตนเองที่เน้นความกังวล ความเป็นห่วงหรือความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือกังวลเกี่ยวกับความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึง รวมถึงการคาดเดาเหตุการณ์ที่แย่ คุณอาจพูดถึงสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็กังวลว่ามันจะเป็นอย่างไร เช่น “อาจมีปัญหาใหญ่กำลังรออยู่เบื้องหลัง” หรือ “ฉันกลัวว่าฉันจะล้มเหลวในการทำงาน”

การพูดกับตัวเองในแง่ลบจะส่งผลเสียยังไง?

การพูดกับตัวเองในแง่ลบสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความเชื่อมั่นของคุณได้ในหลายด้าน:

  1. ความเชื่อมั่นที่ลดลง: การพูดกับตัวเองในแง่ลบอาจทำให้ความเชื่อมั่นของคุณลดลงอย่างสิ้นหวัง โดยคุณอาจเริ่มเชื่อว่าคุณไม่มีความสามารถหรือคุณคือคนที่ล้มเหลวตลอดเวลา ทำให้คุณไม่มั่นใจในการท้าทายหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  2. สุขภาพจิตที่เสียหาย: การพูดถึงตัวเองในแง่ลบอาจทำให้คุณรู้สึกท้อแท้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความเศร้าหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับวิตกกังวล การมีความคิดเชิงลบต่อตัวเองเป็นระยะยาวอาจทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรือไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต
  3. การกดดันตนเองในทางลบ: การพูดกับตัวเองในแง่ลบอาจสร้างความกดดันที่ไม่จำเป็นและเครียดในชีวิตประจำวัน คุณอาจรู้สึกไม่สบายใจหรือตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากความคิดเชิงลบที่คุณสร้างขึ้น
  4. ความสัมพันธ์ที่เสียหาย: การพูดถึงตัวเองในแง่ลบอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกด้วย เพราะในบางครั้งการที่เราคิดแต่เรื่องลบ ๆ อาจจะส่งผลให้คนรอบข้างไม่อยากที่จะอยู่ร่วมด้วย หรือสานสัมพันธ์ด้วย

วิธีที่จะลด Negative Self-talk ลงได้

การลด Negative Self-talk นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม ดังนั้นนี่คือวิธีที่คุณสามารถลด Negative Self-talk ลงได้:

  1. ตระหนักถึงพฤติกรรมการพูดเชิงลบ: เริ่มต้นโดยการตระหนักถึงพฤติกรรมของคุณในการพูดเชิงลบกับตนเอง รับรู้และระบุว่าcคุณมักพูดอะไรและในสถานการณ์ใดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีต่อตนเอง การตระหนักถึงพฤติกรรมการพูดเชิงลบเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและลดปัญหาการพูดเชิงลบกับตนเองเฝ้าระวังคำพูดที่คุณใช้ต่อตนเอง สังเกตถึงคำพูดที่มีลักษณะเป็นลบ อาจเป็นคำตำหนิ คำวิจารณ์หรือคำที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น
  2. เปลี่ยนแปลงคำพูด: เมื่อคุณรับรู้ถึงพฤติกรรมการพูดเชิงลบ พยายามเปลี่ยนแปลงคำพูดให้เป็นบวก ตั้งคำถามเชิงบวกเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นด้านบวกและคุณค่าของตนเองเริ่มต้นโดยการตระหนักถึงคำพูดเชิงลบที่คุณใช้ต่อตนเอง รับรู้และระบุว่าคำพูดใดที่มีลักษณะเชิงลบและมีผลกระทบต่อความรู้สึกและความเชื่อมั่นของคุณเมื่อคุณตระหนักถึงคำพูดเชิงลบ พยายามเปลี่ยนแปลงคำพูดให้เป็นคำพูดเชิงบวก ใช้ประโยคที่สนับสนุนและกระตุ้นให้คุณมีความเชื่อมั่น เช่น “ฉันทำได้” หรือ “ฉันเป็นคนที่มีคุณค่า”
  3. สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนตนเอง: ความสนับสนุนจากบุคคลอื่นสามารถช่วยลดปัญหาการพูดเชิงลบกับตนเองได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณรับรู้ว่าคุณมีคนในชีวิตคุณที่มีนิสัยเชิงลบ พยายามลดการมีส่วนร่วมของพวกเขาในชีวิตของคุณ และพยายามเชื่อมต่อกับสิ่งที่เพิ่มความสุขในชีวิตคุณ เช่น การอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจ การฟังเพลงที่ชื่นชอบ การฝึกสมาธิ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณรักชอบ
  4. ฝึกฝนให้มีสติ: การฝึกฝนตนเองให้มีสติ เป็นกระบวนการที่สามารถช่วยเพิ่มสติต่อความรู้สึกและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อคุณมีความสนใจในปัจจุบัน ลองศึกษาตัวคุณเองอย่างเจาะจง สังเกตความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นภายในตนเองโดยไม่ตัดสินใจหรือวิจารณ์พยายามเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเองโดยไม่ใส่ความเห็นหรือการตัดสินใจ เป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยความเป็นเข้าใจ

“การพูดเชิงบวกกับตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสุขในชีวิต เลือกใช้คำพูดที่สร้างแต่พลังบวกและแรงบันดาลใจ อย่าให้คำพูดติดลบคว่ำใจคุณ”

ามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง