Skip to content
Digital Intelligence Quotient ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) คืออะไร?

Table of Contents

          ความฉลาดทางดิจิทัล DQ เป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และนี่คือเหตุผลที่การพัฒนาทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งสามารถไปได้ไกลกว่าการรู้แบบวิธีการเดิม ๆ

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) คืออะไร?

          ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient หรือ DQ) เป็นความสามารถในการใช้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในสังคมและการทำงานในยุคดิจิทัลที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน

          DQ ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเท่านั้น แต่เป็นการวัดและประเมินความฉลาดที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งหมด เช่น การเข้าใจและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเข้าใจเรื่องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล การป้องกันความเสี่ยงและการใช้ปลอมของข่าว การใช้ทักษะดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และอีกมากมาย การมี DQ สูงหมายความว่าบุคคลสามารถนำเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล เช่น ความเป็นส่วนตัวออนไลน์ การปกป้องตนเองจากการแอบแฝง และการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

Key สำคัญสู่การมีความฉลาดทางดิจิทัล (DQ)

  1. การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) หมายถึงการมีการใช้และปฏิบัติตามหลักการและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในการมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัลรวมถึงการเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการใช้งานเทคโนโลยี รวมถึงเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคม ทางจิตวิทยา และทางความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้น
  2. ความคิดสร้างสรรค์ทางดิจิทัล (Digital Creative Thinking) เป็นการใช้การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแนวคิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่และ การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเข้ามาใช้ในการสร้างประสบการณ์ที่สมจริงและน่าตื่นเต้น เช่น การใช้งานเกมเสมือนจริงหรือการสร้างแวดวงเสมือนจริงสำหรับการศึกษาหรือบันทึกท่องเที่ยว
  3. ผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneurs) คือการที่นักธุรกิจหรือผู้ที่ก่อตั้งดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งหรือหลักในกิจการของตนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์และเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและการตลาดสินค้าหรือบริการของตน

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) 8 ประการ

  • ตัวตนดิจิทัล การสร้างและจัดการตัวตนและชื่อเสียง ออนไลน์ของตนเองซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจบุคลิกภาพออนไลน์ของตนเอง และการจัดการผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวของการแสดงตนทางออนไลน์ของตนเอง
  • การใช้งานแบบดิจิตอล ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและสื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการเฝ้าติดตามด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีระหว่างชีวิตออนไลน์และออฟไลน์ของตนเอง
  • ความปลอดภัยทางดิจิทัล หลีกเลี่ยงและจำกัดความเสี่ยงทางออนไลน์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต การก่อให้เกิดความรุนแรง ฯลฯ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นปัญหา เช่น เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือลามกอนาจาร และอื่นๆ
  • การป้องกันแบบดิจิตอล ตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การหลอกลวง มัลแวร์ ฯลฯ ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการปกป้องข้อมูล
  • ความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัล การเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์ที่ดีกับผู้อื่น
  • การสื่อสารแบบดิจิทัล การสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธี
  • ความรู้ด้านดิจิทัล การศึกษา การค้นหา รวมถึงการนำมาประเมิน ใช้ และแบ่งปัน รวมถึงการสร้างเนื้อหาและพัฒนาการคิดเชิงคำนวณ
  • สิทธิ์ดิจิทัล ทำความเข้าใจและปกป้องสิทธิ์ดิจิทัล ความเป็นส่วนตัวทรัพย์สินทางปัญญา เสรีภาพในการแสดงออก และการป้องกันคำพูดแสดงความเกลียดชัง และอื่นๆ

สามารถอ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ของ HR และหลักการ Competency  

ของทางทีม Trust – Vision เพียง  คลิ๊ก!!!

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »