Skip to content
รู้จัก AQ (Adversity Quotient) ทักษะความฉลาดในการแก้ไขปัญหา

Table of Contents

AQ หมายถึง Adversity Quotient” ซึ่งเป็นความฉลาดในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่อาจเกิดความยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย โดย AQ เน้นการตระหนักและจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ โดยความฉลาดในการแก้ไขปัญหานี้สามารถพัฒนาและเสริมสร้างได้ แม้ว่าบางคนอาจเกิดความสามารถนี้มาแต่เกิดและเรียนรู้ได้ตามสถานการณ์ของชีวิตด้วย

องค์ประกอบหลักของทักษะ AQ

AQ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ:

1.      Control (ควบคุม): เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทายหรือยากลำบาก ไปจนถึงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์และปรับตัวเมื่อเกิดปัญหา โดยรวมถึงการจัดการกับความไม่แน่นอนและการแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.      Reach (ความสามารถในการก้าวไปข้างหน้า):  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญและความสามารถในการต่อสู้และเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อหาทางออกจากสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งความสามารถนี้เป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองในสถานการณ์ที่ท้าทาย

3.      Ownership (ความรับผิดชอบ): เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความตั้งใจที่จะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาและทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่ให้ยึดติดกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ

การพัฒนาทางทักษะด้าน AQ

การพัฒนาทางด้าน AQ (Adversity Quotient) เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้โดยใช้หลายวิธี ซึ่งอาจจะลองนำเอาขั้นตอนต่อไปนี้มาใช้เพื่อพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง AQ ของคุณ:

1.      ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างสำเร็จกับล้มเหลว: สำรวจและเข้าใจว่าสำเร็จและล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ควรจะเกิดขึ้น การที่เราไม่ได้ผิดพลาดและล้มเหลวมันเป็นสิ่งที่ธรรมดา และเมื่อเกิดปัญหาแล้ว พยายามอย่าละลายลง แต่ควรทำการศึกษาและเรียนรู้จากสถานการณ์นั้นๆ

2.      พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา: ฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นการฝึกฝนทักษะควบคุมอารมณ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซับซ้อน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการเปิดโอกาสในการแก้ไขสถานการณ์ที่ซับซ้อน

3.      เรียนรู้จากประสบการณ์: หากคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายหรือปัญหา พยายามที่จะไม่หนีหน้าเจ็บหาย แต่ควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น หาวิธีในการปรับตัวและมุ่งหน้าไปข้างหน้า

4.      รับรู้และให้ความสำคัญกับอารมณ์: อารมณ์เป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่ท้าทาย รู้จักรับรู้ความรู้สึกของตนเองและควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้อารมณ์นั้นมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาในทางที่ไม่เหมาะสม

5.      สร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์: ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในที่ทำงานหรือคนในชีวิตประจำวันสามารถช่วยเสริมสร้าง AQ ของคุณได้ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้อื่นช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทายได้ดีขึ้น

6.      กล้าท้าทายและฝึกฝนความกล้าหาญ: ไม่เสียหายที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ท้าทายความสามารถของตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพยายามทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ความกล้าหาญนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการกับสถานการณ์ที่ท้าทาย

7.      เรียนรู้จากผู้อื่นที่มี AQ สูง: สังเกตและเรียนรู้จากบุคคลที่มี AQ สูง อาจเป็นคนในสภาพแวดล้อมทำงาน กิจกรรมชุมชน หรือในสังคมของคุณ เรียนรู้ว่าพวกเขาต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรและจัดการกับปัญหาอย่างไร

8.      เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์: การสร้างความแข็งแกร่งในทักษะทางสังคมและทักษะควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกับสิ่งที่มีความยากลำบากและการจัดการกับความขัดแย้งในชีวิต

“…การพัฒนาความสามารถในการก้าวไปข้างหน้าเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและทำซ้ำๆ โดยพยุงความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กลัวล้มเหลวและพยายามทำสิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความฉลาดในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ท้าทายได้ดีขึ้นเสมอ…”

แบ่งปันบทความดีๆ

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

trustvision

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?

ศักยภาพและสมรรถนะต่างกันอย่างไร?        ศักยภาพและสมรรถนะหลายๆคนคงคิดว่ามีความหมายเหมือนๆกัน แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ก็ยังมีส่วนที่คล้ายกันที่สอดคล้องในการพัฒนาและผลักดันไปสู้เป้าหมาย ” ศักยภาพ ”

Read More »
trustvision

HR Skill ทักษะสำคัญในปี 2023 ที่ HR ควรรู้

รู้หรือไม่ว่า HR Skills ในปี 2023 มีอะไรบ้างที่ต้องปรับตัวให้ทัน ทักษะด้านทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสายงานด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และทักษะที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรและอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นทักษะด้านทรัพยากรบุคคลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการในปี

Read More »
trustvision

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟจากการทำงาน

          ภาวะหมดไฟจากการทำงาน หรือที่ชอบเรียกกันว่า BRUNOUT ไม่ใช่โรคร้ายแรงอะไร แต่เป็นในเรื่องของสภาพจิตใจที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสภาวะสะสมที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

Read More »